topmenu

 

იყალთო - მის შესახებ სტატიები

<უკან დაბრუნება

იყალთო (თელავის რ-ნი), ბიბლიოგრაფია:

1. არჯევანიძე ი. თბილისიდან ალაზნის ველისაკენ. - თბ., 1958. - გვ. 228-230. - მოკლე ცნობები იყალთოს აკადემიისა და ღვთაების სახელობის სამონასტრო კიმპლექსის შესახებ.

2. ბარნაველი თ. ისტორიული ძეგლების წარწერები. - თბ., 1961. - გვ.96-106. - იყალთოს ფერისცვალების, ღვთისმშობლის, წმინდა სტეფანეს, წმინდა შიოს სახელობის ეკლესიებისა და მათ მიდამოებში საფლავის ქვებზე შემორჩენილი წარწერების პალეოგრაფიული ანალიზი.

3. გიორგაძე მ. იყალთოს მონასტერი. - თბ., 1985.  - ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე. ფოტოალბომი.

4. ციხე - გალავნები: იყალთო //ზაქარაია პ. საქართველოს ძველი ციხესიმაგრეები. - თბ., 1988. - გვ.156-157. - იყალთოს კომპლექსის მახლობლად მდებარე იყალთოს ციხე-გალავნის ნანგრევების აღწერილობა.

5. ციხე - გალავნები: იყალთო //ზაქარაია პ. კახეთის საფორტიფიკაციო ნაგებობანი. - თბ., 1962. - გვ.132-134. რეზ. რუს. ენაზე. - ცნობები იყალთოს ციხე - გალავნისა და სათოფურების სისტემის აღწერილობა.ტექსტს დართული აქვს საილუსტრაციო მასალა (სურ.39).

6. იყალთო // ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ.V. - თბ., 1980. - გვ.286-287. - მოკლე ცნობები იყალთოს სამონასტრო კომპლექსსა და იყალთოს აკადემიაზე.

7. იყალთო //ნაკაშიძე ლ. საქართველოს საქმიანი და გამოჩენილი ადამიანები.- თბ., 2003. - გვ.3. - მოკლე ცნობები ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

8. ლომიძე ზ. იყალთო. - თბ., 1963. - 16 გვ. - ასურელი მამის - ზენონის მიერ დაარსებულ ხუროთმოძღვრულ კომპლექსზე.

9. მამულაშვილი ა. იყალთოს აკადემია.- თბ., 1948. - 32 გვ. - 1938 წელს ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშაოების შედეგები (საწნახლისა და სამჭედლოს აღმოჩენა).

10. იყალთოს მცირე მონასტერი //მოსულიშვილი ჰ. ქართული სტრუქტურა: IV-XIII სს. გუმბათოვანი არქიტექტურა.-თბ.,1983.-გვ.33-35;გვ.133-134// კომპოზიციური აგების კანონზომიერებანი ქართულ ხუროთმოძღვრებაში //ძეგლის მეგობარი.-1976.-კრ.41.-გვ.51-60. - იყალთოს მცირე მონასტრის გეგმისა და შიდა სივრცის ანალიზი; ძეგლის კომპოზიციური სტრუქტურის ფორმირების კანონზომიერებათა შესახებ. მოცემულია სქემატური ჩანახატები. (ანაზომები: ჰ.მოსულიშვილი).

11. იყალთო. ფერისცვალების ეკლესია //ქართული წარწერების კორპუსი. I. : აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველო (V-XII). - თბ., 1980.- გვ.310-312. - მოკლე ცნობები იყალთოს ფერისცვალების სახელობის ეკლესიის შესახებ. ძეგლის აღმოსავლეთ ფასადზე შემორჩენილი IX-X საუკუნეების ორი წარწერის განხილვა, შესრულების სავარაუდო თარიღი.

12. განვითარებული ფეოდალიზმი: იყალთოს აკადემია //ციციშვილი ირ. ქართული ხელოვნების ისტორია.-თბ.,1995.-გვ.107-108. - აკადემიის მოკლე ხუროთმოძღვრული დახასიათება.

13. შმერლინგი რ. კანკელის ფრაგმენტი სოფ.იყალთოდან // ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის XII სამეცნერო სესია. 1957 წლის 21,22 მაისი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები.- თბ., 1957.- გვ.9. - თელავის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში დაცული მწვანე ქვის ფილის ორნამენტული ფრაგმენტის ანალიზი: კომპოზიცია, კვეთისა და ფიგურების დამუშავების სტილი(ჩატანებული იყო ფერისცვალების ეკლესიის კედლებში).

14. ჩუბინაშვილი გ. ქართული ხელოვნების ისტორია. ტ. I.- ტფ., 1936. - გვ.62. - VI საუკუნეში ასურელი მამის - ზენონის მიერ დაარსებული იყალთოს მონასტრის პატარა ეკლესიის მოკლე აღწერილობა.

15. ჯანაშვილი მ. მოგზაურობა კახეთში // დროება.- 1881 (4ივნ.). - N 113.- გვ. 1-3; N113 (5ივნ.).- N1-3; N114 (6ივნ.). - გვ.1-3; N115 (7 ივნ.).-N116 (9 ივნ.). - გვ.2-3 ; N117. - გვ.2-3. - ცნობები იყალთოს შესახებ.

16. იყალთო // თაყაიშვილი ექვ. არხეოლოგიური მოგზაურობანი და შენიშვნანი. წიგნი პირველი. - ტფ., 1907.- გვ.253-258. - იყალთოს მონასტერში დაცული სიძველეების აღწერილობა.

17. ციხე -გალავნები: იყალთო // ზაქარაია პ. ქართული ციხე-ქალაქები ციხსიმაგრეები ციხე - დარბაზები ციხე - გალავნები კოშკები.- თბ., 2001. - გვ.197-198. - კვადრატული გეგმის მქონე ციხე-გალავნის ნანგრევების მოკლე ხუროთმოძღვრული დახასიათება.

18. იყალთო //საქართველოს სულიერი საგანძური. წ.I. - თბ., 2005. - გვ.274-276. - ასურელი მამის, ზენონის მიერ დაარსებული იყალთოს სამონასტრო კომპლექსის სამშენებლო პერიოდები. იყალთოს აკადემიის მწიგნობრულ-საგანმანათლებლო მუშაობის შესახებ. მოხსენიებულია არსენ იყალთოელი. ტექსტი ქართულ და ინგლ. ენებზე. დართული აქვს ტაძრის საერთო ხედისა და აკადემიის ნანგრევების ფოტოები.

19. იყალთო //გაზ. "სამშობლო". - 1988 (ნოემბ.). - გვ.6.

20. შათირიშვილი გ. იყალთოს ტაძარი ანთებს სანთლებს //გაზ. "კომუნისტი'”. - 1990 (6 მაისი). - გვ.6. - მღვდელმცახურების აღდგენა იყალთოს ტაძარში.

21. ჩხიკვაძე ზ. ღვთაების ტაძარი იყალთოში //"სახალხო გაზეთი". - 1912. - 700-703.

22. იყალთოს აკადემია // ვ.ბერიძე - ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება, თბ., 1974 წ., გვ. 129