topmenu

 

ბმულები, ბიბლიოგრაფია

<უკან დაბრუნება


სასარგებლო ბმულები, ბიბლიოგრაფია:

1. საქართველოს სულიერი საგანძური წიგნი I, გამ."ხელოვნება", თბილისი, 2005.

2. საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა, - ქართული  ენციკლოპედია, მთავარი სამეცნიერო რედაქცია, ტ.5, თბილისი, 1990.

3. საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა, - საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობის რედაქცია, ტ.2, თბილისი, 2008 წ.

4. ქართული  საბჭოთა ენციკლოპედია, მთავარი სამეცნიერო რედაქცია, თბილისი, 1987 წ.

5. ოთარ ლორთქიფანიძე, ვანის ნაქალაქარი, გამ."საბჭოთა საქართველო", თბილისი, 1973 წ.

6. მიბჩუანი თ. აფხაზეთი. ნაწ.I, თბ., 2003

7. რჩეულიშვილი ლ. ქართული ხელოვნების ნარკვევები. - თბ., 1994

8. როგავა გ. რელიგია და ეკლესია აფხაზებში. - თბ., 2007.

9. ბერიძე ვ. სამცხის ხუროთმოძღბრული ძეგლები. - თბ., 1970

10. ბოჭორიძე გ. მოგზაურობა სამცხე-ჯავახეთში. - თბ., 1992

11. გუნია ირ. - საქართველოს მონასტრები:ენციკლოპედიური ცნობარი. - თბ., 2005.

12. ჯავახიშვილი ი. - თხზულებანი თორმეტ ტომად. - თბ., 1977

13. ლორთქიფანიძე ი., ქვემო ქართლი XVIII საუკუნის I მეოთხედში, ნაწ.1-2, თბ., 1935;

14. ბერიძე ვ. ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება. - თბ. - 1974.

15. გვასალია ჯ. ფრონის ხეობის ისტორიული გეოგრაფიის საკითხები  - საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის კრებული., VII. - თბ. - 1989.

16. ზაქარაია პ. საქართველოს ძველი ციხესიმაგრეები. - თბ., 1988.

17. ზაქარაია პ. საქართველოს ძველი ქალაქები და ციხეები. - თბ., 1973.

18. ზაქარაია პ. სამშობლოს გუშაგები. - თბ., 1965

19. ზაქარაია პ. ქართულ ციხესიმაგრეთა ისტორია უძველესი დროიდან XVIII ს. ბოლომდე. - თბ., 2002.

20. ზაქარაია პ. ქართული ციხე-ქალაქები ციხესიმაგრეები ციხე-დარბაზები ციხე-გალავნები კოშკები.- თბ., 2001

21. მატერიალური კულტურის ძეგლები //მაკალათია ს. ფრონის ხეობა. - თბ., 1963.

22. "ჟღერს ქვის ჰარმონია." ნაკვეთი პირველი ა-დ. საკითხავი ყმაწვილთათვის  ტ.13, 14, 15.- თბ., 2006

23. ციციშვილი ი. ქართული ხელოვნების ისტორია. - თბ.,1955

24. საქართველო: ენციკლოპედია.-თბ.,1997

25. ბარნაველი თ. კახეთის ისტორიული ძეგლების წარწერები.-თბ.,1961.

26. ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება (დამხმარე სახელმძღვანელო).-თბ.,1987.

27. ამირანაშვილი შ. ქართული ხელოვნების ისტორია. თბ., 1971

28. ბარნაველი თ. კახეთის ისტორიული ძეგლების წარწერები. თბ.,1961

29. ბერიძე ვ. XVI-XVIII საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება. - თბ.,1983.

30. ბერიძე ბ. ხელოვნება (XI-XII სს.) //საქართველოს ისტორიის ნარკვევები. ტ.III. - თბ.,1979

31. გოგებაშვილი ი. საგანძური. თბ.,1982.

32. ზაქარაია პ. კახეთის საფორტიფიკაციო ნაგებობები, თბ., 1962

33. ზაქარაია პ. ქართულ ციხესიმაგრეთა ისტორია უძველესი დროიდან XVIII ს. ბოლომდე.  თბ., 2002. -

34. მოსულიშვილი ჰ. ქართული ძეგლის სტრუქტურა, თბ., 1983

35. ციციშვილი ირ. ქართული არქიტექტურის ისტორია, თბ., 1955

36. ბარდაველიძე ვ., ქართველთა უძველესი სარწმუნოების ისტორიიდან (ღვთაება ბარბარ - ბაბარ), თბ., 1941;

37. - მისივე, ქართული (სვანური) საწესო გრაფიკული ხელოვნების ნიმუშები, თბ., 1953, თ.2;

38. დონინი ა., ადამიანები. კერპები და ღმერთები, თბ., 1965

39. მაკალათია ს., ჯეგე-მისარიონის კულტი ძველ საქართველოში, თბ., 1938;

40. ჯავახიშვილი ივ., ქართული ერის ისტორია, წგნ., I, თბ., 1960, თ. 2

 

ინტერნეტ რესურსები ისტორიულ ძეგლებზე

ვალერი სილოგავა, კახა შენგელია ტაო-კლარჯეთიhttp://www.nplg.gov.ge/dlibrary/collect/0001/000661/Binder2.pdf

ტარიელ ფუტკარაძე - ქ ა რ თ ვ ე ლ ე ბ ი // ნაწილი I, ქრისტიანობამდელი ეპოქა, 2005, გამ. ”ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი” -

http://georgianpage.ge/qartvelebi/qartvelebi.htm

იბერია-კოლხეთი - საქართველოს კლასიკური და ადრემედიევური პერიოდის არქეოლოგიურ-ისტორიული კვლევანი

http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/collect/0001/000498/ib-co%205.pdf

თინა აბულაშვილი - ბორის კუფტინი და საქართველოს არქეოლოგია

http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/collect/0001/000478/2009.pdf

დავით მინდორაშვილი - არქეოლოგიური გათხრები ძველ თბილისში

http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/collect/0001/000311/Tbilisi.pdf

დავით მინდორაშვილი - უფლისციხე შუა საუკუნეებში

http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/collect/0001/000310/ufliscixe%20internetistvis.pdf

მოხსენებათა კრებული - "კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა"

http://www.fundofcaucasus.org/portal/alias__Caucasusorg/newsid__326/callerModID__5428/tabid__2249/default.aspx

საქართველოს ისტორიულ ძეგლთა ბიბლიოგრაფიული ლექსიკონი

http://www.nplg.gov.ge/publishers/monument/index.php?do=search

http://picasaweb.google.com/107801737042989787154?gsessionid=tbhXe-Bi2-f8qDXXEvwQ-A

Kakha Khimshiashvili's Gallery

http://tao-klarjeti.com/portal/

http://sveticxovelijournal.ge/view.php?id=137 - ჟურნალი სვეტიცხოველი

http://kartvelologi.tsu.ge/index.php/ge - ჟურნალი ქართველოლოგი

http://ka.wikipedia.org/wiki/კატეგორია:საქართველოს_ხუროთმოძღვრების_ძეგლები

http://www.orthodoxy.ge/tsnobarebi/eparqiebi/tsilkani.htm

http://www.dzeglebi.ge/

http://www.amsi.ge/istoria/

http://www.amsi.ge/istoria/div/fircx.pdf

http://www.mtskheta-mtianeti.gov.ge/mcxeta%20gir2.html

http://publish.dlf.ge/vaxtangvi/asurelimamebi/kvaldakval/05_monastrebi.htm

http://forum.gol.ge/index.php?showtopic=47438

http://www.georgianweb.com/history/geo/monuments.htm

http://www.sg-sakdari.ge/qvataxevi.php

გ.ქავთარაძის სტატიები

http://www.geocities.ws/komblege/anatolia.htm#_ftn20

http://www.geocities.ws/komblege/anatolia.htm#_ftn20

http://www.geocities.ws/komblege/bronze.htm

http://www.geocities.ws/komblege/tomta3.htm

http://www.geocities.ws/komblege/List-of-Citations-.htm

http://www.geocities.ws/komblege/kavtaradze-publicatsiebis%20sruli%20nusxa1.htm

http://www.geocities.ws/komblege/pontus.htm~

http://iberiana.wordpress.com/about/kavtaradze-taokhi/

დოკუმენტური ფილმები:

 • ისტორია თომა ჩაგელიშვილთან ერთად

http://www.youtube.com/watch?v=WcJJMtzjIlc&feature=related

 • თომა ჩაგელიშვილი - გაქვავებული ქალაქები (ძველი დიაოხი, მეგალითები)

http://www.youtube.com/watch?v=dt8Ex3iRKC4&feature=related

 • თომა ჩაგელიშვილი - კლდის ქვეყანა (ხრამის ხეობის გამოქვაბულები)

http://www.youtube.com/watch?v=bfqVRD7Y1pM&feature=related

 • თომა ჩაგელიშვილი - პირველი ქართული ცივილიზაცია

http://www.youtube.com/watch?v=vy67usupsYg&feature=related

 • თომა ჩაგელიშვილი - დედოფლის მინდორი

http://www.youtube.com/watch?v=pL-xjG-T3YE&feature=related

 • თომა ჩაგელიშვილი - დიდი ყორღანები

http://www.youtube.com/watch?v=9ol0WBlwU2Q&feature=related

 • თომა ჩაგელიშვილი - ქრისტიანობის შემოსვლა

http://www.youtube.com/watch?v=S5o2qpDZqHA

 • თომა ჩაგელიშვილი - მცხეთა

http://www.youtube.com/watch?v=VSlqbiE4FAI&feature=related

 • თომა ჩაგელიშვილი - საიდუმლო ქალაქი

http://www.youtube.com/watch?v=w6PptoQ4ih8&feature=related

 • თომა ჩაგელიშვილი - ნეკრესი

http://www.youtube.com/watch?v=ped8Nb6h6Gw&feature=related

 • ზ.დვალი - უცნობი კავკასია (რუსულ ენაზე)

http://www.youtube.com/watch?v=yU0RhARFCC4&feature=related

 • ზ.დვალი - გოლიათების სამარხის საიდუმლო (რუსულ ენაზე)

http://www.youtube.com/watch?v=RiPWfSMVwMw&feature=related

 • ხვამლი

http://www.youtube.com/watch?v=db-ugTpKhPE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=On03vTPM2lg&feature=related

 • ნეკრესი - ქვაში გაცოცხლებული ქართული ლეგენდა

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=DA7YI9HYLqI&feature=endscreen