topmenu
მთავარი
ეპარქიები
ეკლესია-მონასტრები
ციხე-ქალაქები
უძველესი საქართველო
ექსპონატები
მითები და ლეგენდები
საქართველოს მეფეები
მემატიანე
ტრადიციები და სიმბოლიკა
ქართველები
ენა და დამწერლობა
პროზა და პოეზია
სიმღერები, საგალობლები
სიახლეები, აღმოჩენები
საინტერესო სტატიები
ბმულები, ბიბლიოგრაფია
ქართული იარაღი
რუკები და მარშრუტები
ბუნება
ფორუმი
ჩვენს შესახებ
რუკები

 

მანგლისი - მის შესახებ სტატიები
There are no translations available.

<უკან დაბრუნება

მანგლისის ტაძარი (თეთრიწყაროს რ-ნი), ბიბლიოგრაფია:

1. "ა.ს. ხახანაშვილი დაბრუნდა მანგლისისა და აღბულაღის დათვალიერების შემდეგ.." //ივერია. - 1895 (20 ივნ.). - N128. - გვ.1. - ცნობები მანგლისის ტაძრის შესახებ.

2. ახალი ამბავი //ცნობის ფურცელი.- 1902 (14 ნოემბ.). - N1984. - გვ.2. - გზის მუშების მიერ მონასტრის ნაშთების დაზიანების გამო. მოხსენიებულია მღვდელი გარინოვი.

3. ბარნაველი თ. მანგლისის ტაძრის წარწერები. - თბ., 1961 // გაზ. "საკოლმეურნეო გზა"(თეთრიწყარო). - 1962 (7 მარტი). - მანგლისის ტაძრის ისტორიული წარწერებისა და პალეოგრაფიულ მოხატულობათა საკულტო ტექსტების მიმოხილვა. ძეგლის დათარიღება.

4. ბერძენიშვილი ნ. საქართველოს ისტორიის საკითხები წ.I. - თბ., 1964. - გვ.27-28. - X-XI საუკუნეების საეპისკოპოსო ტაძრის შემკულობის აღწერილობა.

5. მანგლისი //ბერიძე ვ. ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება. - თბ., 1974. - გვ.28; გვ.145. - V საუკუნის ძეგლის - მანგლისის ტაძრის აგების და შემდგომო გადაკეთების მოკლე ისტორია, აღწერილობა. მოცემულია ტაძრის ზომები. ტექსტს ახლავს ძეგლის ფოტოები (ტაბ.118,119).

6. დვალი მ. მანგლისი. 1960. - შუასაუკუნეების ქართული არქიტექტუტული ძეგლის-მანგლისის ტაძრისა და მისი ჩუქურთმების აღწერილობა.

7. დვალი მ. მანგლისის ტაძარი // მაცნე. 1961. N3. - გვ.255-285. - მანგლისის ტაძრის მხატვრულ ანალიზი,ისტორია: აგების, ვახტანგ გორგასალის მიერ ცალკე საეპისკოპოსოს გამოყოფის, ტაძარში დაცული ქრისტეს წმინდა ჯვრის ნაწილებისა და XI საუკუნეში ძეგლის გაფართოების შესახებ.

8. დვალი მ. მანგლისის ხუროთმოძღვრული ძეგლი. - თბ., 1974. - მანგლისის ტაძრის ისტორია IV საუკუნიდან, მოცემულია ძეგლის ანაზომები, ჩანახატები და ფოტოსურათები.

9. მანგლისი // ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია ტ.VI. - თბ., 1983, გვ.404. - მანგლისის ტაძრის ხუროთმოძღვრული და მხატვრული დეტალების ანალიზი.

10. მანგლისის ტაძარი // ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება (დამხმარე სახელმძღვანელო).- თბ., 1978. - გვ.31-32. - ტაძრის ისტორია, შედარება ნიკორწმინდის ტაძართან.

11. მელიქსეთ - ბეგი ლ. მანგლისის რ-ნი ისტორიულ - არქეოლოგიური თვალსაზრისით // ახალი სკოლისაკენ. - 1924.- N2-3.- გვ.71-83. - მანგლისის ისტორიული ძეგლების მოკლე მიმოხილვა.

12. სკანდელი ნ. მანგლისის გზაზედ //დროება. - 1870.- N25.

13. ტფილისი //ივერია.- 1903 (3 აგვ.). - N165. - გვ.1. - "მშაკ"-ის კორესპონდენტი მანგლისის ტაძრის შესახებ.

14. შანიძე აკ. კვლავ მანგლისის წარწერების შესახებ //მიმომხილვევი. - 1926. - გვ.223-235. - მანგლისის ტაძარზე შემორჩენილი წარწერების აღწერილობა და ანალიზი.

15. შევაკოვა ტ. განვითარებული ფეოდალიზმის ხანის ქართული მონუმენტური მხატვრობის ორნამენტები //საბჭოთა ხელოვნება. - 1960. - N9. - გვ.10-12. - მანგლისის ტაძრის ორნამენტების შესრულების თავისებურებათა შესახებ.

16. ჩუბინაშვილი გ. ქართული ხელოვნების ისტორია ტ.I. - თბ., 1936. - გვ.183-184. - ტაძრის მხატვრულ-ხუროთმოძღვრული დახასიათება.

17. მანგლისის ტაძარი //იამბე, ციხის ნაშალო. - თბ., 2007. - გვ.109-110. - მანგლისის ტაძრის შესახებ გავრცელებული თქმულება. ტექსტს ერთვის ტაძრის საერთო ხედის ფოტო.

18. მანგლისის სიწმინდეები და მანგლელი წმიდა მოსანგრე. მანგლისი //საქართველოს სულიერი საგანძური. წ.I. - თბ., 2005. - გვ.160-166. - წმინდა იოანე მანგლელი (სააკაძის) მოღვაწობის თაობაზე. მანგლისის ჯვარგუმბათოვანი ტაძრის მშენებლობის ეტაპები, ძეგლის მოკლე აღწერილობა. მოხსენიებული არიან:კათალიკოსი, ქართველი ბატონიშვილი ანტონ II, მეფე გიორგი I (XI ს.). ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე. დართულია ტაძრის , ტოლმკლავებიანი ჯვრისა და ფასადის მორთულობის დეტალის ფოტოები.

19. ბურდული ნ. მანგლისის ტაძარი // ისტორია-ფილოლოგია. III. - თბ., 2004. - გვ.382-397. რეზ. ინგლისურ ენაზე

20. მანგლისის ხევი - თენგიზ თოდრია (ივ.ჯავახიშვილის სახ.ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი) // ძეგლის მეგობარი, 1970 წ., კრ.21, გვ.48 - 53