topmenu
მთავარი
ეპარქიები
ეკლესია-მონასტრები
ციხე-ქალაქები
უძველესი საქართველო
ექსპონატები
მითები და ლეგენდები
საქართველოს მეფეები
მემატიანე
ტრადიციები და სიმბოლიკა
ქართველები
ენა და დამწერლობა
პროზა და პოეზია
სიმღერები, საგალობლები
სიახლეები, აღმოჩენები
საინტერესო სტატიები
ბმულები, ბიბლიოგრაფია
ქართული იარაღი
რუკები და მარშრუტები
ბუნება
ფორუმი
ჩვენს შესახებ
rukebi
ეკლესია - მონასტრები
ეკლესია - მონასტრები
ეკლესია - მონასტრები
ეკლესია - მონასტრები

 

პარხალი - მის შესახებ სტატიები

<უკან დაბრუნება

პარხალი (თურქეთი), ბიბლიოგრაფია:

1. ბერიძე ვ. ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება. - თბ., 1974, - გვ.43-44. - მითითებულია აგების თარიღი და მოცემულია მორთულობისა და ხუროთმოძღვრული დახასიათების თავისებურებანი.

2. თაყაიშვილი ექვ. 1917 წლის ექსპედიცია სამხრეთ საქართველოში. - თბ., 1960. - გვ.83-95. - ქართული ბაზილიკური ტაძრის ხუროთმოძღვრული აგებულება. აღწერილია ფრესკებისა და წარწერათა ნიშნები.

3. ბოლქვაძე თ. იმოგზაურეთ ტაო-კლარჯეთში //ბურჯი ეროვნებისა. - 2003. - N1-2. - გვ.20-23. - პარხლის (X-XI სს.) თანამედროვე მდგომარეობის შესახებ.

4. ჭიჭინაძე ზ. სამცხე-საათაბაგოს დაკარგული და აწინდელი სოფლები //ჭიჭინაძე ზ. სამცხე-საათაბაგო. - ტფ.- 1905.- გვ.14. - მოკლე ცნობები პარხლის ტაძრის შესახებ.

5. გუგუნავა ალ. მოგზაურობა ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში. - თბ., 1996.- გვ.23-24. - X საუკუნის დავით კურაპალატის მიერ იოანე ნათლისმცემლის სახელზე აგებული პარხლის სამონასტრო კომპლექსის მოკლე ისტორია, თანამედროვე მდგომარეობა. ტექსტს დართული აქვს ძეგლის ფოტოები (გვ.40-41).

6. პარხალი //ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია.  ტ.VII. - თბ., 1984.-გვ.702.-703. - პარხლის სამონასტრო კომპლექსის ისტორია და ხუროთმოძღვრული დახასიათება.

7. პარხლის ტაძარი //ქართული წარწერების კორპუსი. I.: აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველო (V-X სს.). - თბ., 1980. - გვ.305-306. - პარხლის ტაძრის წარწერის აღწერილობა ექვ.თაყაიშვილის წიგნის მიხედვით. მოცემულია საილუსტრაციო მასალა (ტაბ.114, სურ.1).

8. პარხლის მონასტერი //ჯობაძე ვ. ადრეული შუა საუკუნეების ქართული მონასტრები ტაოში, კლარჯეთსა და შავშეთში.- თბ., 2007.- გვ.203-216. - წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის მონასტერის მდებარეობა, პარალელები ოთხთა ეკლესიასთან; გარე და შიდა სივრცის, სამლოცველოების ვრცელი ხუროთმოძღვრული დახასიათება; პარხალში მიმდინარე ლიტერატურული საქმიანობისა და ტაძრის აგების თარიღის შესახებ. მოხსენიებულია ექვ. თაყაიშვილი. ტექსტს დართული აქვს ილუსტრაციები (61-69) და ტაბულები (241-270).

9. ჯანაშვილი მ. მესხეთი. - თბ., 1915. - გვ.21. - მოკლე ცნობები პარხლის მონასტრის შესახებ.

10. ყაზბეგი გ. სამი თვე თურქეთის საქართველოში. - ბათუმი., 1995. - გვ.143-147.  -პარხლის ტაძრის შესახებ არსებული მასალების მიმოხილვა, ხუროთმოძღვრული დახასიათება, წარწერების ანალიზი.

11. ამირანაშვილი შ. ქართული ხელოვნების ისტორია. - თბ., 1961. - გვ.174-175. - პარხლის ხუროთმოძღვრული დახასიათება, გეგმა, ფასადთა სქემები.

12. მაკალათია ს. მესხეთ-ჯავახეთი. - თბ., 1918. - გვ.22. - მოკლე ცნობები ძეგლის შესახებ.

13. ალექსიძე ნ. ხოშტარია დ. ახალი ცნობები ტაო-კლარჯეთის სიძველეთა შესახებ //ლიტერატურა და ხელოვნება. - 1991. - N1.- გვ.117-161. - პარხლის ტაძრის დეტალური აღწერილობა.

14. ალადაშვილი ნ. ტაო-კლარჯეთის ძეგლთა ფიგურული სკულპტურა //ქართული ხელოვნების - ისტორიის ინსტიტუტის XXII სამეცნიერო სესია 1967 წლის 22 და 23 ივნისს. თეზისები. - თბ., 1967. - გვ.8. - პარხლის სკულპტურული რელიეფების ანალიზი.

15. ტაო - კლარჯეთის ძეგლების ფოტოთეკა //ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის პროგრამა. საანგარიშო კრებული. - 1998. - გვ.113-114. - პარხლის ეკლესიის ხუროთმოძღვრული აღწერილობა.

16. სრული და ბრწყინვალე სათნოებითა"... პარხალი //საქართველოს სულიერი საგანძური. წ.I. - თბ., 2005. - გვ.103-105. - ცნობები მიქაელ პარეხელზე; პარხლის მდებარეობა, ეტიმოლოგია, მოკლე ხუროთმოძღვრული აღწერილობა. ამგებად მოხსენიებულია დავით III, კურაპალატი. ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე. დართულია ტაძრის საერთო ხედის, ფასადის ნაწილისა და ჯვრის ორნამენტული გამოსახულების ფოტოები.

17. ზურაბ ბატიაშილი (დარუჯანაშვილი) - ლაზური წარწერები პარხლის ეკლესიაზე