topmenu
მთავარი
ეპარქიები
ეკლესია-მონასტრები
ციხე-ქალაქები
უძველესი საქართველო
ექსპონატები
მითები და ლეგენდები
საქართველოს მეფეები
მემატიანე
ტრადიციები და სიმბოლიკა
ქართველები
ენა და დამწერლობა
პროზა და პოეზია
სიმღერები, საგალობლები
სიახლეები, აღმოჩენები
საინტერესო სტატიები
ბმულები, ბიბლიოგრაფია
ქართული იარაღი
რუკები და მარშრუტები
ბუნება
ფორუმი
ჩვენს შესახებ
rukebi
ეკლესია - მონასტრები
ეკლესია - მონასტრები
ეკლესია - მონასტრები
ეკლესია - მონასტრები

 

მოქვი - მის შესახებ სტატიები, ბიბლიოგრაფია

< უკან დაბრუნება

მოქვის ტაძარი (ოჩამჩირის რ-ნი), ბიბლიოგრაფია:

1. ამირანაშვილი შ. ქართული ხელოვნების ისტორია.-თბ.,1961.-გვ.256-257. - ტაძრის გეგმა, აგების თარიღი და ხუროთმოძღვრული სახე.

2. ამირანაშვილი შ. ქართული ხელოვნების ისტორია.-თბ.,1971.-გვ.243-245. - კათედრალური ტაძრის აირქიტექტურული დახასიათება. ტაძრის ამგებად მოხსენიებულია აფხაზეთის მეფე ლეონ III(957-967).

3. ისტორიულ სამურზაყანოს წარწერები. მოქვის სამრეკლოს წარწერა //ახალაძე ლ. აფხაზეთის ეპიგრაფიკა, როგორც საისტორიო წყარო:ლაპიოდარული და ფრესკული წარწერები.I.-თბ.,2005.-გვ.109-116. - ტაძრის მოკლე ხუროთმოძღვრული დახასიათება, სამსტრიქონიანი ლაპიდარული წარწერის ენობრივ-პალეოგრაფიული ანალიზი, ძეგლის შესახებ არსებული ისტორიული წყაროების მიმოხილვა.

4. თოდუა ნ. აბულაძე თ. იაქაშვილი თ. მოქვის სამონასტრო კომპლექსი და ბიოტური ეროზიის გამომწვევი მცენარეები //ძეგლის მეგობარი.-1988.-N81.-გვ.61-62. - სამონასტრო კომპლექსზე გავრცელებულ ბიოტური ეროზიის გამომწვევი მცენარეებზე და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდებზე.

5. კასტელი დონ კრისტოფორო დე. ცნობები და ალბომი საქართველოს შესახებ.-თბ.,1976.-გვ.176. - სოფ.მოქვის საეპისკოპოსო ეკლესიის ნახატი და არსებული წარწერების თარგმანი.

6. მოქვის ტაძარი (სურათებით) //მწყემსი.-1893.-N8.-გვ.13-14. - მოქვის ტაძრის გეოგრაფიული სივრცე, დ.ბაქარაძისეული აღწერილობა. ტექსტს ერთვის ძეგლის ფოტოები.

7. მოქვი //ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია.ტ.VII.-თბ.,1984.-გვ.148. - მოკლე ცნობები მოქვის საკათედრო ტაძრის შესახებ.

8. ნიკოლეიშვილი ი. იაკობაშვილი ი. რელიეფური ფილა მოქვის ტაძრიდან //სამეცნიერო შრომების კრებული.-2000.-გვ.151-159. - ტაძრის მოკლე ისტორია, 1986 წელს ჩატარებული რესტავრაციის შედეგები, რელიეფური ფილის კომპოზიციურ-სტილისტური ანალიზი, ძეგლის აგების სავარაუდო თარიღი.

9. ჟორდანია თ. მოქვის ეკლესიის (აფხაზეთი) ომოფორი ისტორიული წარწერებით //ივერია.-1902(2 მაისი).-N92.-გვ.3-4.

10. ს.მოქვი //ივერია.-1903(22 ივლ._.-N155.-გვ.2. - ტაძრის მდგომარეობაზე.

11. წერეთელი გ.-მოქვის ტაძარი //კვალი.-1893.-N16.-გვ.9-10. - მოქვის ტაძრის აღწერილობა ისტორიული წყაროების მიხედვით. ტექსტს ერთვის სურათი.

12. ფაჩულია ვ. თქმულება ხუროთმოძღვარზე //გაზ. "კოლხეთი" (სენაკი).-1967(28 თებ.). - ხალხში გავრცელებული თქმულება მოქვის ტაძრის აგების შესახებ.

13. მოქვის ტაძარი //საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა. აფხაზეთი.ტ.I.-თბ.,2007.-გვ.20-21. - მოქვის ტაძარი, როგორც ქართული კულტურის ძლიერი კერა, ჯვარგუმბათოვანი ტაძრის მდებარეობა, დაარსების ისტორია, სამეცნიერო და ისტორიული წყაროები ძეგლის შესახებ. ტექსტს დართული აქვს ტაძრის საერთო ხედის ფოტო. მოცემულია ტაძრის სიძველეთა მოკლე აღწერილობა და ფოტოები: მოქვის საწინამძღვრო ჯვარი(გვ.62-63), მოქვის ოთხთავი(გვ.72-73). მოქვის ეპისკოპოს ანდრია საყვარელიძის დაკვეთით შესრულებული კარედი ხატი(გვ.66-67). ტექსტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.

14. მოქვი //იამბე, ციხის ნაშალო.-თბ.,2007.-გვ.125-126.  - მოქვის ტაძრის შესახებ ხალხში გავრცელებული თქმულება. ტექსტს ერთვის ძეგლის ფოტო.

15. განვითარებული ფეოდალიზმი: მოქვის ტაძარი //ციციშვილი ირ. ქართული ხელოვნების ისტორია.-თბ.,1995.-გვ.91-92. - აფხაზთა მეფის ლეონის მიერ აგებული მოქვის ხუთნავიანი ტაძრის მხატვრულ-ხუროთმოძღვრული ანალიზი. ტექსტს ახლავს ტაძრის სარეთო ხედის ფოტო.

16. ციციშვილი ირ. ქართული არქიტექტურის ისტორია.-თბ.,1955.-გვ.64. - აღწერილია მოქვის, ბიჭვინთისა და ლიხნის ტაძრები. ტექსტს ახლავს საილუსტრაციო მასალა(ტაბ. XXVIII. ნახ.1-4).

17. ყაუხჩიშვილი თ. ბერძნული წარწერები საქართველოში.-თბ.,1951.-გვ.30-31. - მოქვის ტაძრის მოკლე ხუროთმოძღვრული დახასიათება, ბერძნული წარწერების მიმოხილვა.

18. მოქვი //საქართველოს სულიერი საგანძური.წ.I.-თბ.,2005.-გვ.128-129. - X საუკუნის მოქვის საკათედრო ტაძრის ხუროთმოძღვრებისა და აქ მიმდინარე საგანმანათლებლო მოღვაწეობის შესახებ. ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე. დართულია ტაძრის საერთო ხედის ორი ფოტო.

19. მოქვის ტაძარი //როგავა გ. რელიგია და ეკლესია აფხაზებში.-თბ.,2007.-გვ.153-155 //როგავა გ. აფხაზეთის ისტორიის საკითხები.-თბ.,2009.-გვ.154-156. - ტაძრის ისტორიისა და აქ დაცულ სიძველეთა შესახებ. მოხსენიებულია ვ.ბერიძე, პლ. იოსელიანი, თევდორე ელჩინი, პავლე ზახარიევი,იერუსალიმის პატრიარქი დოსითეოსი (1659 წ.), მიხეილ შარვაშიძე, გიორგი შარვაშიძე, მოქველი ეპისკოპოსი დანიელი. აღსანიშნავია მინიატურებით დამშვენებული (152 მინიატურაა) მოქვის ოთხთავი გადაწერილი ვინმე ეფრემის მიერ.

20. მიბჩუანი თ. აფხაზეთი. ნაწ. I. - თბ.,2003.-გვ.211-213. - მოკლე ხუროთმოძღვრული აღწერილობა. მნიშვნელობა ქართული კულტურის განვითარებაში. ტაძრის დღევანდელი სავალალო მდგომარეობის თაობაზე.

21. დოდელია ლ. კაცობრიობას კულტურა იხსნის // გაზ. "აფხაზეთის ხმა".-1991(19 თებ.).-გვ.4. - მოქვის ტაძრის მოვლა-პატრონობაზე.

22. მუზეუმი ღია ცის ქვეშ // გაზ. "კომუნისტი".-1968(28 ოქტ.).-გვ.4. - მოქვის ტაძრის ათასი წლისთავის გამო.

23. ფაჩულია ვ. ათასწლოვან ტაძარში - ხანდაზმულობის მუზეუმი //გაზ. "საბჭოთა აფხაზეთი).-1981(24 ოქტ.).-გვ.3.

24. ფაჩულია ვ. მოქვის ტაძარი // გაზ. "საბჭოთა აფხაზეთი".-1956(20 ივნ).

25. ფაჩულია ვ. შუა საუკუნეების არქიტექტურის მარგალიტი // გაზ. "საბჭოთა აფხაზეთი".-1979(24 ოქტ.).-გვ.4.