topmenu
მთავარი
ეპარქიები
ეკლესია-მონასტრები
ციხე-ქალაქები
უძველესი საქართველო
ექსპონატები
მითები და ლეგენდები
საქართველოს მეფეები
მემატიანე
ტრადიციები და სიმბოლიკა
ქართველები
ენა და დამწერლობა
პროზა და პოეზია
სიმღერები, საგალობლები
სიახლეები, აღმოჩენები
საინტერესო სტატიები
ბმულები, ბიბლიოგრაფია
ქართული იარაღი
რუკები და მარშრუტები
ბუნება
ფორუმი
ჩვენს შესახებ
rukebi
ეკლესია - მონასტრები
ეკლესია - მონასტრები
ეკლესია - მონასტრები
ეკლესია - მონასტრები

 

ნიკორწმინდა - მის შესახებ სტატიები, ბიბლიოგრაფია

<უკან დაბრუნება...<<<რაჭა>>>

ნიკორწმინდა (რაჭა), ბიბლიოგრაფია:

1. ქებათა ქება ნიკორწმინდას //ტაბიძე გ. რჩეული.- თბ., 1973.- გვ.491-493.

2. ალადაშვილი ნ. ნიკორწმინდის რელიეფები. ფასადების სკულპტურის შესახებ შუა საუკუნეების საქართველოში.- თბ., 1957. ნიკორწმინდის ტაძრის რელიეფების აღწერილობა და სტილისტური ანალიზი.

3. ალავიძე მ. რას ნიშნავს "ნიკორწმინდა" // ქუთაისი. - 1978.-23 ნოემბერი. X-XI საუკუნეების ტაძრის სახელწოდების -"ნიკორწმინდა"- ეტიმოლოგიურ-გრამატიკული ანალიზი.

4. ამირანაშვილი შ. ქართული ხელოვნების ისტორია. - თბ., 1961. - გვ.262-264. ნიკორწმინდის დეკორატიული მორთულობის დახასიათება.

5. ბადრიძე მ. მცირე შენიშვნები ნიკორწმინდის სააღმშენებლო წარწერაზე // მნათობი.- 1961.- N6.- გვ.181-183. ძეგლის აგების ზუსტი თარიღის გამო.

6. ზოგი რამ რაჭის არქიტექტურული ძეგლების შესახებ //ბერაძე თ. რაჭა. - თბ., 1983. - გვ.108-135. ნიკორწმინდის ტაძრის ვრცელი ხუროთმოძღვრული აღწერილობა, ლაპიდარული წარწერებისა და მხატვრობის იკონოგრაფიული ანალიზი.

7. ბერიძე ვ. ნიკორწმინდა. - თბ., 1959. ნიკორწმინდის მოხატულობის დახასიათება.

8. ნიკორწმინდა //ციციშვილი ირ. ქართული არქიტექტურის ისტორია. - თბ., 1955. - გვ.61-63. ნიკორწმინდის ტაძრის მოკლე ხუროთმოძღვრული დახასიათება, აგების თარიღი.

9. ბოჭორიძე გ. რაჭა-ლეჩხუმის ისტორიული ძეგლები და სიძველეები. - თბ., 1994. - გვ.92-122. წმ.ნიკოლოზის სახ. ეკლესიის ხუროთმოძღვრულ-მხატვრული დახასიათება, მხატვრობისა და წარწერების ანალიზი, სიძველეთა აღწერილობა. ტექსტს ერთვის ძეგლის ცხრა ფოტო (სურ.33–43).

10. ბოჭორიძე გ. რაჭის ისტორიული ძეგლები. ნიკორწმინდა // საქართველოს მუზეუმის მოამბე. ტ.V. - ტფ., 1930. - გვ.192-222. წმ.ნიკოლოზის სახ. ნიკორწმინდის ეკლესიის ვრცელი ხუროთმოძღვრული დახასიათება. ტაძარში შემორჩენილი მხატვრობისა და წარწერების ანალიზი, აგების სავარაუდო თარიღი. მოხსენიებულნი არიან: მ.ბროსე, პ.უვაროვა, თ.ჟორდანია, ს.კაკაბაძე, ნ.კონდაკოვი.

11. ალადაშვილი ნ. ნიკორწმინდის ტაძარი // საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის XXI სამეცნიერო სესია 1966 წლის 31 მაისს - 1 ივნისს. მოხსენებათა თეზისები და მუშაობის გეგმა. - თბ., 1966. - გვ.14-15. ძეგლის მხატვრულ-არქიტექტურული ანალიზი.

12. ალადაშვილი ნ. ესქატოლოგიური თემა განვითარებული შუა საუკუნეების ქართულ სკულპტურაში // ძეგლის მეგობარი. - 1996. - N1/92. - გვ.8-12. ნიკორწმინდის ტაძრის სამხრეთ ფასადის ფრონტონში გამოქანდაკებულ ქრისტეს მეორედ მოსვლის კომპოზიციის ანალიზი და მისი ანალოგი კაბადოკიაში მდებარე გიულუ დერეს ეკლესიაში.

13. ორნამენტული დეკორი (X-XII საუკუნეები) // ამირანაშვილი შ. ქართული ხელოვნების ისტორია. - 1971. - გვ.248-252. ტაძრის დეკორატიული მორთულობის ანალიზი.

14. ანდღულაძე ნ. ნიკორწმინდა //ექო. - 1973. - N1. - გვ.25-26. ნიკორწმინდის ტაძრის ჩუქურთმების შესახებ.

15. ბერაძე თ. რაჭა ფეოდალურ ხანაში // საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიის საკითხები. V. - თბ., 1975. - გვ.149-150. მოკლე ცნობები ტაძრის შესახებ.

16. ბაქრაძე ნ. ნიკორწმინდის მონასტრის მეურნეობა // თბილისის სახელომწიფო უნივერსიტეტი. ასპირანტთა სამეცნიერო შრომების კრებული. ტ.I. - თბ., 1950. - გვ.25-34. ნიკორწმინდის "დაწერილის" (XI საუკუნის ხელნაწერი)მიმოხილვა.

17. გიულდენშტედტის მოგზაურობა საქართველოში. ტ.I. - თბ., 1962. - გვ.131. მოკლე ცნობა ნიკორწმინდის ტაძრის შესახებ.

18. დვალი მ. ნიკორწმინდა -რა გაკეთდა 1991 წლის მიწისძვრის შედეგების სალიკვიდაციოდ // ძეგლის მეგობარი. - 1996. - N1/92. - გვ.13-17. ნიკორწმინდის ტაძრის აღდგენისათვის ჩატარებული მუშაობის შედეგები.

19. თოდუა ნ.და სხვ. ნიკორწმინდის ტაძარი //ძეგლის მეგობარი. კრ.76. - 1987. - გვ.39-42. ტაძარზე გავრცელებული ბიოტური ეროზიის გამომწვევ მცენარეებსა და მათი ლიკვიდაციის შესახებ.

20. კაკაბაძე ს. ნიკორწმინდა //საისტორიო კრებული. წ.IV. - ტფ. - 1929. - გვ.102-106. ტაძრის წარწერების, მხატვრობისა და აქ დაცულ სიძველეთა შესახებ.

21. მერკვილაძე ს. წერილი რაჭიდგან //ივერია. - 1902 (5 ოქტ.), - N211. - გვ.2-3. ცნობა ტაძარში დაცულ სიძველეებზე.

22. მოარული. სოფ.ნიკორწმინდა //ივერია. - 1891 (7 სექტ.), - N190. - გვ.3. მოკლე ცნობა სოფ.ნიკორწმინდასა და ტაძარზე.

23. მაცულევიჩი ლ. ნიკორწმინდა და მისი ადგილი საქართველოს კულტურაში //ენიმკის მოამბე. ტ.III. - 1938. - გვ.25-49. ძეგლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვა, ცხოველთა გამოსახულებიანი რელიეფების ანალიზი.

24. ნიკორწმინდა //ძველი აქართული ხუროთმოძღვრება (დამხმარე სახელმძღვანელო). - თბ., 1987. - გვ.51-53. 1014 წელს აგებული ნიკორწმინდის ტაძრის ხუროთმოძღვრების, შემკულობისა და გუმბათის დეკორის თაობაზე.

25. ნიკორწმინდა //ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტVII. - თბ., 1984. - გვ.435. გუმბათოვანი ტაძრის ფორმებისა და მხატვრული გაფორმების შესახებ.

26. ნიკორწმინდა //ნაკაშიძე ლ. საქართველოს საქმიანი და გამოჩენილი ადამიანები. - თბ., 2003. - გვ.81. მოკლე ცნობები ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

27. სოფ.ნიკორწმინდა //ივერია. - 1889 (7 აგვ.). - N174. - გვ.1. ტაძრის შეკეთების თაობაზე.

28. საქართველოს სტიქიის დაზარალებული ძეგლები. - თბ., 1991. მოკლე მხატვრულ-ხუროთმოძღვრული დახასიათება. ტექსტს ერთვის ძეგლის ფოტოები სტიქიამდე და სტიქიის შემდეგ.

29. ნიკორწმინდა //ქართული ლაპიდარული წარწერების კორპუსი. II.: დასავლეთ საქართველოს წარწერები. ნაკვ.I (IX-XIII სს.). - თბ., 1980. - გვ.54-55; 98-103; 168-170. ნიკორწმინდის ტაძრის XI საუკუნის ბაგრატ მეფის წარწერის პალეოგრაფიულ-ენობრივი ანალიზი. მოცემულია საილუსტრაციო მასალა (სურ.154, 155).

30. ყაუხჩიშვილი თ. ბერძნული წარწერები საქართველოში. - თბ., 1951. - გვ.169-182. ტაძრის ხუროთმოძღვრული დახასიათება, ბერძნული წარწერების აღწერილობა და პალეოგრაფიულ-ენობრივი ანალიზი, ძეგლის აგების სავარაუდო დათარიღება.

31. ნიკორწმინდა //ყაუხჩიშვილი თ. საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი. - თბ., 2004. - გვ.170-179. ტაძრის ბერძნული წარწერების მიმოხილვა.

32. ჩაჩხუნაშვილი ც. ნიკორწმინდა. - თბ., 1968. - 22გვ. ბროშურა. ძეგლის დეკორატიული მორთულობისა და მხატვრობის განხილვა.

33. ჩაჩხუნაშვილი ც. ნიკორწმინდის ტაძრის ისტორიისათვის //ძეგლის მეგობარი. კრ.71. - 1986. - გვ.23-24. ცნობები ნიკორწმინდის ქტიტორის შესახებ.

34. ციციშვილი ირ. ქართული ხელოვნების ისტორია. - თბ., 1995. - გვ.85-86. ტაძრის არქიტექტურისა და გარე გაფორმების მოკლე აღწერილობა.

35. ჭელიძე რ. ჭელიძე შ. რაჭა. - თბ., 1971. - გვ.24-27. ნიკორწმინდის გუმბათოვანი ტაძრის ხუროთმოძღვრებისა და დეკორატიული შემკულობის აღწერილობა.

36. ნიკორწმინდა // საქართველოს სულიერი საგანძური. წ.I. - თბ., 2005. - გვ.192-195. ნიკორწმინდის ტაძარი-ხუროთმოძღვრება,შემკულობა, კედლის მხატვრობა. ტაძრის ამგებად დასახელებულია საქართველოს მეფე ბაგრატ III. ტექსტი ქართ. და ინგ. ენებზე. დართული აქვს ტაძრისა და დეტალების ფოტოები.

37. ბერიძე ვ. ხელოვნება (XI-XIIIსს.) //საქართველოს ისტორიის ნარკვევები. ტ.III. - 1979. - გვ.487. ნიკორწმინდის ტაძრის სიუჟეტიანი რელიეფების მოკლე აღწერილობა.

38. ნიკორწმინდა //ბერიძე ვ. ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება. - თბ., 1974. - გვ.145. ტაძრის გეგმისა და ფასადთა მორთულობა - ზოგადი მიმოხილვა. ტექსტს ახლავს ფოტოები (ტაბ.108-117).

39. ნიკორწმინდა //ყაუხჩიშვილი თ. საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი. - თბ., 2004. - გვ.170-179. XI საუკუნეში აგებული და XVI საუკუნეში განახლებული წმ.ნიკოლოზის სახ.ეკლესიის ქართული და ბერძნული წარწერების ვრცელი პალეოგრაფიულ-ენობრივი ანალიზი.

40. საქართველოს სტიქიით დაზარალებული ძეგლები (1991 წლის 29 აპრილისა და 15 ივნისის მიწისძვრის შედეგად): ნიკორწმინდა. - თბ., 1991. - გვ.40. ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე. XI საუკუნის გუმბათოვანი ტაძრის ხუროთმოძღვრულ ფორმათა და ფასადთა მორთულობის შესახებ. მოცემულია ძეგლის გეგმა, ფოტოები სტიქიამდე და სტიქიის შემდეგ.

41. ნიკორწმინდის მონასტერი //გობეჯიშვილი ვ. რაჭის მონასტრები. თბ., 2006. - გვ.16-18. ნიკორწმინდის მონასტრის სამეურნეო საქმიანობის, "დაწერილის" (XI საუკუნის საბუთი-ანგარიშგება) და ტაძრის შესახებ არსებული სამეცნიერო და ისტორიული წყაროების მოკლე მიმოხილვა. მოხსენიებულნი არიან: მეფე ბაგრატ III, რაჭის ერისთავი რატი ლიპარიტის ძე, მისი შთამომავლები კახაბერისძენი (XI ს.), თ.ჟორდანია, ს.კაკაბაძე, გ.ბოჭორიძე, თ.ბერაძე, მ.ბერძნიშვილი. ტექსტს ერთვის ძეგლის ფოტო.

42. ნიკორწმინდა //რაჭა 1991: მიწისძვრით დაზიანებული ძეგლები. - თბ., 2008. - გვ.25. ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე. მოკლე ცნობა 1010-1014 წლებში აგებული გუმბათიანი ეკლესიის შესახებ. ტექსტს ერთვის ძეგლის ფოტო.

43. აბუთიძე გ. ეშმაკი ღვთის სახლში // გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტი". - 1989 (25 ივლ.). - გვ.7. ნიკორწმინდის მოვლა-პატრონობაზე.

44. ალადაშვილი ნ. ნიკორწმინდა // გაზ. "ნორჩი ლენინელი". - 1960929 ივლ.).

45. ბერიძე ვ. ქართული კულტურის ძეგლები // გაზ. "ლენინის დროშა" (ოზურგეთი). - გვ.1967 (6 აპრ.).

46. მერძენიშვილი მ. ნიკორწმინდის "დაწერილი" // მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიიდან. 34. - 1962. - გვ.25-42. XI საუკუნის საბუთის გამო.

47. გუგუშვილი გ. ჟამი შენებისა - ნიკორწმინდის ეპარქია // მადლი. - 1996 (25 ოქტ.) - გვ.11-12.

48. თათრულაიძე ნ. კვლავაც იბრწყინებს საქართველოს ქებად ნიკორწმინდა! // საქართველოს რესპუბლიკა. - 1991 (11 ივლ.). - გვ.4. აღდგენითი სამუშაოების შესახებ ნიკორწმინდის ეკლესიაში.

49. კერესელიძე აკ. ნიკორწმინდა - ჩვენი სიამაყე // გაზ. "კომუნიზმის დროშა"(ამბროლაური). - გვ.1970 (30 ივნ.).

50. მეტრეველი თ. ბაცილა მოსათუთე ხელში // გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტი". - 1979 (4 სექტ.). ნიკორწმინდის მოვლა-პატრონობის გამო.

51. ფრუიძე ლ. იდეური აღზრდის სამსახურში // გაზ. "სოფლის ცხოვრება". - 1980 (15 ივლ.).-გვ.3. ნიკორწინდაში ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის შექმნის იდეის შესახებ. მოხსენიებულნი არიან: აკ.შანიძე , ი.ნონეშვილი, მ.ბერძენიშვილი, უ.ჯაფარიზე, მ.შენგელია.

52. ცაგუნავა მ. ქართული კულტურის ძეგლი - ნიკორწმინდა // გაზ. "ახალი სტალინელი". - 1960 (14 ოქტ.).

53. ჩიკვაიძე ლ. ნიკორწმინდა // გაზ. "ახალგაზრდა ჟურნალისტი". - 1966. - N4. - გვ.11.

54. ჩხარტიშვილი ა. ნიკორწმინდა // ჟ. "პიონერი". - 1963. - N3. - გვ.15.

55. ცირეკიძე ვ. აღადგინეს ძეგლები // გაზ."კომუნისტი". - 1975 (12 ივნ.). - გვ.1. XI საუკუნის ძეგლის - ნიკორწმინდის - აღდგენის თაობაზე.

56. ჭელიძე შ. ნიკორწმინდა // გაზ. "კომუნიზმის დროშა" (ამბროლაური, ცაგერი და ლენტეხი). - 1963 (16 ნოემბ.).

57. ჭელიძე შ. ნიკორწმინდა // რაეო. - 1996 (ნოემბ.). - გვ.13. ძეგლის მოკლე აღწერილობა. ცნობილის ადამიანები და უცხოელი მოგზაურები ტაძრის შესახებ.

58. ჯანგიძე მ. ნიკორწმინდის ტაძარი // გაზ. "კომუნიზმის დროშა" (ამბროლაური). - 1974 (5 ნოემბ.). - გვ.3.