topmenu
მთავარი
ეპარქიები
ეკლესია-მონასტრები
ციხე-ქალაქები
უძველესი საქართველო
ექსპონატები
მითები და ლეგენდები
საქართველოს მეფეები
მემატიანე
ტრადიციები და სიმბოლიკა
ქართველები
ენა და დამწერლობა
პროზა და პოეზია
სიმღერები, საგალობლები
სიახლეები, აღმოჩენები
საინტერესო სტატიები
ბმულები, ბიბლიოგრაფია
ქართული იარაღი
რუკები და მარშრუტები
ბუნება
ფორუმი
ჩვენს შესახებ
რუკები

 

უჯარმა - მის შესახებ სტატიები

< უკან დაბრუნება.....<<<ციხე - ქალაქები>>>

უჯარმა (საგარეჯოს რ-ნი), ბიბლიოგრაფია:

1. არჯევანიძე ი. თბილისიდან ალაზნის ველისაკენ.- თბ., 1958.- გვ.113-117. - უჯარმის ციხის სამხედრო - სტრატეგიული მნიშვნელობა.

2. უჯარმა //ბერიძე ვ. ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება.- თბ., 1974.- გვ.36; გვ.114-115. - ციხე-ქალაქის ისტორიულ-არქიტექტურული აღწერილობა. უჯარმა ქართულ ისტორიულ წყაროებში, 1950-1952 წლის გათხრების შედეგები. ტექსტს დართული აქვს კოშკის ნახატი - მხატვარი ავთო ვარაზი.

3. ქალაქები: უჯარმა //ზაქარაია პ. სამშობლოს გუშაგები.- თბ., 1965.- გვ.28-31. - უჯარმის დაარსებისა და ისტორიის შესახებ. ტექსტს ახლავს ციხის ჩანახატი (არქ.ირ.ციციშვილი).

4. თამარაშვილი ლ. უჯარმა //გაზ. "სტალინური სიტყვა" (საგარეჯო).- 1951. -1 მაისი. - ციხე-ქალაქის ისტორია.

5. ლომთათიძე დ. უჯარმა. - თბ., 1961. - ბუკლეტში აღწერილია ციხე-ქალაქი უჯარმა.

6. მუსხელიშვილი დ. ციხე- ქალაქი უჯარმა. - თბ., 1966. - კახეთის პოლიტიკური ცენტრის-უჯარმის წარმოქმნა, განვითარება და დაცემა.

7. ციციშვილი ირ. უჯარმა //ძეგლის მეგობარი.- 1966.- N6.- გვ.26-29. - უჯარმიის შიდა ციხის ნაგებობების, ზღუდე-კოშკების, წყალსაცავი სისტემის აღწერილობა, ძეგლის ისტორია, მოკლე ცნობა "ჯვარპატიოსნის" ძველი ეკლესიის შესახებ (არქიტექტურული ფორმებისა და მშენებლობის ტექნიკის მიხედვით დათარიღებულია V საუკუნით).

8. ციხე-ქალაქები: უჯარმა //ზაქარაია პ. ქართული ციხე-ქალაქები ციხესიმაგრეები ციხე-დარბაზები ციხე-გალავნები კოშკები.- თბ., 2001. - გვ.35-38. - ქართული წყაროები უჯარმის შესახებ. ციხის ისტორია, მოკლე ხუროთმოძღვრული დახასიათება. ტექსტს ერთვის ნაქალაქარის რეკონსტრუქციის ნახატი.

9. ქალაქები: უჯარმა //ზაქარაია პ. საქართველოს საერო ხუროთმოძღვრების ძეგლები.- თბ., 1960.- გვ.6-8. - მემატიანე ჯუანშერის ცნობა უჯარმის შესახებ, ძეგლის მდებარეობა, მოკლე ხუროთმოძღვრული დახასიათება. მოხსენიებული არიან: გ.ჩუბინაშვილი, ვახტანგ გორგასალი და მისი ვაჟი დაჩი. ტექსტს ახლავს უჯარმის გეგმა.

10. ადრეშუასაუკუნეების ციხე-ქალაქები და ციხესიმაგრეები (V-X სს.)აღმოსავლეთ საქართველო: უჯარმა //ზაქარაია პ. ქართულ ციხესიმაგრეთა ისტორია უძველესი დროიდან XVIII ს. ბოლომდე. - თბ., 2002.- გვ.56-60. - რეგულარული გეგმარებითა და მასშტაბებით გამორჩეული ციხე-ქალაქის ისტორია; მემატიანეთა ცნობები უჯარმის შესახებ. ციტადელისა და სასახლის აღწერილობა. ტექსტს ახლავს ფოტომასალა (სურ.20,21; ტაბ.8).

11. ქალაქები: უჯარმა //ზაქარაია პ. საქართველოს ძველი ციხსიმაგრეები.- თბ., 1988.- გვ.27-29. - მდ.იორის მარჯვენა ნაპირას აგებული , ნანგრევების სახით შემორჩენილი ციხის მდებარეობა, მემატიანეთა ცნობები მის შესახებ. მოხსენიებულნი არიან: მეფე მირიანი (IV ს.), მისი ძე რევი, ვახტანგ გორგასალი, მემატიანე ჯუანშერი, ტექსტს ახლავს ციხის ჩანახატი.

12. შუა საუკუნეების ხელოვნება: უჯარმა //ციციშვილი ირ. ქართული ხელოვნების ისტორია.- თბ., 1995.- გვ.47-49. - ქალაქის მოკლე ისტორია, ციხის, გალავნის, კოშკის მოკლე აღწერილობა. ტექსტს ახლავს საილუსტრაციო მასალა (უჯარმა-რეკონსტრუქცია, გეგმა).

13. ქალაქები: უჯარმა //ციციშვილი ირ. ქართული არქიტექტურის ისტორია. – თბ., 1955.–გვ.50–51. - საისტორიო წყაროები უჯარმის შესახებ. ტექსტს ახლავს საილუსტრაციო მასალა.

14. ბარნაველი თ. კახეთის ისტორიული ძეგლების წარწერები.- თბ., 1961.- გვ.129-130. - წმინდა ნიკოლოზის სახელობის (ავალიშვილების ეკლესია)ეკლესიის შემორჩენილი წარწერების პალეოგრაფიული ანალიზი.

15. უჯარმა //ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ.X.- თბ., 1986.- გვ.202. - ციხე-ქალაქ უჯარმის ისტორია და ქალაქის ტერიტორიაზე აგებული ციხესიმაგრის (ამჟამად ნანგრევებია)მოკლე აღწერილობა.

16. წმინდა გიორგის ეკლესია //"მადლი".- 1993 (სექტ.).- N14.- გვ.5. - უჯარმის წმ. გიორგის სახ. ეკლესიის აღდგენის თაობაზე.

17. ჯანაშვილი მ. მოგზაურობა კახეთში //გაზ. ”დროება”. -1881 (4 ივნ.). - N115.-გვ.1-3; (7ივნ.). -N116, გვ.2-3; (9 ივნ.). -N117, გვ.203.

18. მაღაროელი - თბილისიდამ თელავამდე მგზავრის შთაბეჭდილებანი //გაზ. ”დროება”.-1885 (13 ივლ.).- N149. -გვ.2-3.

19. ჩვენებური - გაკვრითი შენიშვნები მგზავრისა //გაზ. ”შრომა”.-1883 (26 მაისი). -N20. -გვ.1-3.

20. ციციშვილი ი. უჯარმა. - თბ., 1982. -გვ.64 // ციხე-ქალაქის ისტორია; ციხესიმაგრის საერთო კომპოზიცია, ძეგლთა მხატვრული დამუშავების ნიმუშები. ტექსტს ერთვის საილუსტრაციო მასალა.

21. როსტომაშვილი ი. გორგასლანის ციხე-დარბაზი //ჟ."მოგზაური". -1901. -N3. -გვ.217-220.

22. უჯარმა// შუბითიძე ვ. ქართული ციხესიმაგრეები და ეკლესია-მონასტრები. -თბ., 2012. -გვ.124. // ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე.

23. უჯარმა//უჯარმიდან ალავერდამდე. -თბ., 2013. -გვ.4-9. ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე. ციხე-ქალაქ უჯარმის ისტორიულ-პოლიტიკური მნიშვნელობა. ჯვარპატიოსნის ეკლესიის მოკლე მიმოხილვა. ტექსტს ახლავს ფოტომასალა.

24. უჯარმა//ბერიძე ვ. ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია, თბ., 2014. –გვ.44–47. //უჯარმის ციხე–ქალაქის საერო და სათავდაცვო არქიტექტურა. მოკლე ცნობა ვახტანგ გორგასლის მიერ უჯარმის რაბათში აშენებული რაჟდენწმინდის ეკლესიის შესახებ.

25. უჯარმა //გედენიძე ი. საქართველო- რასაც არწივები ხედავენ. -თბ., 2018. -გვ.46-47 // ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე.

გამოყენებული ბმული