topmenu
მთავარი
ეპარქიები
ეკლესია-მონასტრები
ციხე-ქალაქები
უძველესი საქართველო
ექსპონატები
მითები და ლეგენდები
საქართველოს მეფეები
მემატიანე
ტრადიციები და სიმბოლიკა
ქართველები
ენა და დამწერლობა
პროზა და პოეზია
სიმღერები, საგალობლები
სიახლეები, აღმოჩენები
საინტერესო სტატიები
ბმულები, ბიბლიოგრაფია
ქართული იარაღი
რუკები და მარშრუტები
ბუნება
ფორუმი
ჩვენს შესახებ
rukebi
ეკლესია - მონასტრები
ეკლესია - მონასტრები
ეკლესია - მონასტრები
ეკლესია - მონასტრები

 

თმოგვი - მის შესახებ სტატიები
There are no translations available.

<უკან დაბრუნება

თმოგვის წმ. მარინეს ეკლესია და ზედა თმოგვის ეკლესია (ასპინძის რ-ნი), ბიბლიოგრაფია:

1. გაფრინდაშვილი გ. თმოგვი //ძეგლის მეგობარი. - 1966. - N6. - გვ.41-46. - X საუკუნის ციხე-ქალაქ თმოგვის ნაშთების ხუროთმოძღვრული დახასიათება.

2. ცისკარიშვილი ვ. ციხე-ქალაქი თმოგვი //საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის მოამბე. - 1956. - XIX-В. - გვ.97-106. - თმოგვის ნანგრევების მოკლე აღწერილობა, გეოგრაფიული მდებარეობა და ისტორია.

3. გვერდწითელი რ. ზედა თმოგვის ეკლესიის წარწერები //საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის მოამბე. XIV-B. - თბ., 1947. - გვ.237-248. რეზ. რუს. ენაზე. - ძეგლის მოკლე დახასიათება, წარწერების სტილისტურ - პალეოგრაფიული ანალიზი.

4. ჯავახეთი //ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველო" ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის პროგრამა: საანგარიშო კრებული. - თბ., 1997. - გვ.14-15. ტექსტი ქართ.და ინგლ. ენებზე. - ისტორიულ-ხუროთმოძღვრული გზამკვლევის მომზადების მიზნით მოწყობილი ექპსედიციის შედეგების შესახებ. მოცემულია ნასოფლარ ზედა თმოგვის, ნიალის ველზე აგებული ბაზილიკური ტაძრის მოკლე ხუროთმოძღვრული აღწერილობა. ტექსტს დართული აქვს გეგმა, ნახაზები და საილუსტრაციო მასალა.

5. ზედა თმოგვი //ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ.IV. - თბ., 1979. - გვ.495. - სამნავიანი ბაზილიკის არქიტექტურა.

6. ბოჭორიძე გ. მოგზაურობა სამცხე - ჯავახეთში. - თბ., 1992. - გვ.215-221. - მოკლე ცნობები თმოგვის კომპლექსის შესახებ.

7. ციხე-ქალაქები: თმოგვი //ზაქარაია პ. ქართული ციხე - ქალაქები ციხესიმაგრეები ციხე-დარბაზები ციხე - გალავნები კოშკები. - თბ., 2001. - გვ.39-41. - ციხის მოკლე ისტორია და ხუროთმოძღვრული აღწერილობა. ტექსტს ერთვის დასავლეთი ხედის ფოტო.

8. თმოგვის წმ. მარინეს სახელობის ეკლესია //საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის სახელმწიფო პროგრამა. - თბ., 2004 - 2005. - გვ.87-89. - 1303 წელს აგებული წმინდა მარინეს სახელობის გუმბათიანი ეკლესიის რესტავრაციის საკვლევი და საპროექტო სამუშაოების შედეგები. ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე. ახლავს ძეგლის ნანგრევებისა და შემორჩენილი მოხატულობის ფოტოები.

9. ახალციხე-ვარძია //ზაქარაია პ. თბილისი. ბორჯომი. ვარძია.-თბ.,1977.-გვ.55-57. - შუა საუკუნეების ძეგლის - თმოგვის მდებარეობა, მშენებლობის თავისებურებანი, ისტორიული ცნობები თმოგვის თაობაზე, მოკლე ისტორია, ცნობები ციხის მფლობელთა შესახებ. მოხსენიებულნი არიან: მეფე ბაგრატ IV, სარგის II თმოგველი, გამრეკელ-თორელთა გვარი, ნიანია ქუაბულისძე.

10. ზედა თმოგვის სამნავიანი ბაზილიკა // "ჟღერს ქვის ჰარმონია" ტ.14, გამ. "ციცინათელა", თბილისი, 2007 წ. ეკლ- გვ.45-46,

11. თმოგვის ციხე // "ჟღერს ქვის ჰარმონია", ტ.14, გამ."ციცინათელა", თბილისი, 2007 წ. გვ.90-92

თმოგვის ციხე (ასპინძის რ-ნი), ბიბლიოგრაფია:

1. ბერძენიშვილი დ. ვარძია და თმოგვის ციხე - ქვეყანა //ძეგლის მეგობარი. კრ.80. - 1988.- გვ.46-54. - თმოგვის ციხე-ქალაქის ისტორიისა და არქიტექტურის შესახებ.

2. გაფრინდაშვილი გ. თმოგვი //ძეგლის მეგობარი. VIII. - თბ., 1966. - გვ.41-46. - ციხე-ქალაქ თმოგვის ისტორია.

3. [გვარამაძე ივანე]ვინმე მესხი. ახალციხის მაზრაში //დროება. - 1878 (6 დეკ.). - N250. - გვ.1-3; N251 (8 დეკ.). -გვ.1-3. - თმოგვის ციხის შესახებ არსებული თქმულება.

4. ბორჯომიდან ვარძიამდე //გაბაშვილი ც. ვარძია. გზამკვლევი. - თბ., 1945. - გვ.32-34. - თმოგვის ციხის მოკლე აღწერილობა, ისტორია და მის შესახებ ხალხში შემორჩენილი ლეგენდა. მოხსენიებულია სოფ.ზედა თმოგვის მუქი ნაცრისფერი ბაზალტით ნაგები სამნავიანი ბაზილიკა და რელიეფებით გამორჩეული ორი სტელა. ტექსტს დართული აქვს ციხისა და ზედა თმოგვის სტელის ფოტოები. - ტექსტს დართული აქვს ციხის საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ.IV. -თბ., 1979. - გვ.688. - თმოგვის ციხის მოკლე ხუროთმოძღვრული აღწერილობა, ისტორია, სტრატეგიული მნიშვნელობა.

6. ზაქარაია პ. თბილისი, ბორჯომი, ვარძია. - თბ.,1977. - გვ.55-57. - ციხის ისტორია და მოკლე ხუროთმოძღვრული აღწერილობა.

7. სილოგავა ვ. სამხრეთ საქართველოს წარწერების შესწავლა ხელნაწერთა ინსტიტუტის ეპიგრაფიკული ექსპედიციის მიერ //მრავალთავი. X.- თბ., 1983. -გვ.376-377. - თმოგვის ციხის XIV საუკუნის წარწერის ანალიზი.

8. შუაფეოდალური ეპოქის ციხე - ქალაქები და ციხესიმაგრეები (X-XV სს.): თმოგვი //ზაქარაია პ. ქართულ ციხესიმაგრეთა ისტორია უძველესი დროიდან XVIII ს. ბოლომდე. - თბ., 2002. - გვ.149-151. - ციხე - ქალაქის წარმოშობის ისტორია, სტრატეგიული მნიშვნელობა, შემორჩენილი ნაშთების მოკლე აღწერილობა. ტექსტს ერთვის ფოტომასალა (ტაბ.42,43). მოხსენიებულნი არიან: ვახუშტი ბატონიშვილი, დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი, სარგის თმოგველი, მეფის საწოლის მწიგნობარი (1350 წ.) ვარძიელი, მურვან კახაის ძე.

9. ცისკარიშვილი ვ. ციხე-ქალაქი თმოგვი //საქართველოს სახ. მუზეუმის მოამბე XIX-B.- 1956.-გვ.97-104. - თმოგვის ციხის შესახებ არსებული ისტორიული მასალის მიმოხილვა, მოკლე ხუროთმოძღვრული დახასიათება, ციხის სტრატეგიული მნიშვნელობა.

10. თმოგვის წარწერა //ცისკარიშვილი ვ. ჯავახეთის ეპიგრაფიკა როგორც საისტორიო წყარო. - თბ., გვ.106-11. - ისტორიის ინსტიტუტის ექსპედიციის მიერ 1953 წელს მიკვლეული უცნობი წარწერის პალეგრაფიული და ენობრივი ანალიზი.

11. განვითარებული ფეოდალიზმის არქიტექტურა (X-XIV სს.): ციხეები: თმოგვის ციხე //ციციშვილი ირ. ქართული არქიტექტურის ისტორია. - თბ., 1955.- გვ.75-76. - მოკლე ცნობები თმოგვის ციხის შესახებ.

12. თმოგვი და დამკალი //იამბე, ციხის ნაშალო. - თბ., 2007. -გვ.75-76. - თმოგვის ციხის შესახე არსებული ხალხური თქმულება.

13. განვითარებული ფეოდალიზმი: თმოგვის ციხე //ციციშვილი ირ. ქართული ხელოვმენის ისტორია. - თბ.1995. - გვ.104. - ციხის განლაგება და შიდა ციხის აღწერილობა.

14. ბოჭორიძე გ. მოგზაურობა სამცხე -ჯავახეთში. -თბ., 1992. -გვ.221. - მოკლე ცნობა მდ. არტანულაზე აგებული , ნაშთების სახით შემორჩენილი ხიდის შესახებ.

15. გვერდწითელი რ. //ჟღერს ქვის ჰარმონია. ნაკვ.II: საკითხავი ყმაწვილთათვის. -თბ., 2007. -გვ.45-46. - მოკლე ცნობა სამნავიანი ბაზილიკის შესახებ. ტექსტს ერთვის ბაზილიკის სამხრ. პორტალის ფოტო.