topmenu
მთავარი
ეპარქიები
ეკლესია-მონასტრები
ციხე-ქალაქები
უძველესი საქართველო
ექსპონატები
მითები და ლეგენდები
საქართველოს მეფეები
მემატიანე
ტრადიციები და სიმბოლიკა
ქართველები
ენა და დამწერლობა
პროზა და პოეზია
სიმღერები, საგალობლები
სიახლეები, აღმოჩენები
საინტერესო სტატიები
ბმულები, ბიბლიოგრაფია
ქართული იარაღი
რუკები და მარშრუტები
ბუნება
ფორუმი
ჩვენს შესახებ
rukebi
ეკლესია - მონასტრები
ეკლესია - მონასტრები
ეკლესია - მონასტრები
ეკლესია - მონასტრები

 

ბოლნისის სიონი - მის შესახებ სტატიები, ბიბლიოგრაფია
There are no translations available.

< უკან დაბრუნება

ბოლნისის სიონი, ბიბლიოგრაფია:

1. აბრამიშვილი გ. ადრექრისტიანული ქართლის (იბერიის) ეროვნული იკონოგრაფიის სათავეებთან //ქრისტიანობა, წარსული, აწმყო, მომავალი.საერთაშორისო სიმპოზიუმი.-თბ.,2000.-გვ.7-8; //საქართველოს სახელმწოფო მუზეუმი. ნარკვევები.-თბ., 2001. VII.- გვ.62-69. რეზ. ინგლისურ ენაზე. -  ძეგლის ქანდაკებებისა და აღმშენებელთა შესახებ.

2. ალავიძე ო. ბაზილიკური ტიპის ეკლესიები //ისტორია, საზოგათმცოდნეობა და გეოგრაფია სკოლაში.-1983.-N4.-გვ.56-68. - ტაძრის მხატვრული სახისა და გენეზისის ძირითადი საკითხები.

3. ამირანაშვილი შ. ქართული ხელოვნების ისტორია.-თბ.,1971.-გვ.113-118; - ტაძრის აღწერილობა და მისი ხუროთმოძღვრული დახასიათება.

4. ამირანაშვილი შ. ქართული ხელოვნების ისტორია.წ.1.-თბ.,1944.-გვ.138-148. - ვრცელი ხუროთმოძღვრულ-მხატვრული ანალიზი.

5. ამირანაშვილი შ. ბოლნისის ტაძრის აგების თარიღის დაზუსტებისათვის //საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის შრომები.ტ.4.-თბ.,1958.-გვ.3-5. -  ძეგლის აგების თარიღისათვის.

6. ანდღულაძე ნ. თუმანიშვილი დ. საყვარელძე თ. ბოლნისის სიონის საკითხისათვის //საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე ისტორიის...სერია.-1984.-გვ.129-141. -  ბოლნისის სიონის დათარიღების შესახებ ბ. მჭედლიშვილისა და ს. კაკაბაძის წერილების განხილვა.

7. ბერიძე ვ. ბოლნისის სიონი //ფრესკა.-1968.-N2.-გვ.23-25. -  ბაზილიკური ტაძრის ხუროთმოძღვრებისა და წარწერების დახასიათება.

8. ბერიძე ვ. ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება.- თბ., 1974.- გვ.23-25; გვ.88-89. -  V საუკუნის ბოლნისის სიონის ისტორიული მნიშვნელობა და მხატვრული ღირებულება; 1936-1937 წლებში ჩატარებული ექსპედიციების შედეგები, ტაძრის სამშენებლო წარწერის ანალიზი. მოხსენიებულნი არიან: გ.ჩუბინაშვილი, ივ.ჯავახიშვილი, ლ.მუსხელიშვილი, აკ.შანიძე, ბოლნელი ეპისკოპოსი ნიკოლოზი (XVII ს.), არქიტექტორი რ.გვერდწითელი. ტექსტს დართული აქვს საილუსტრაციო მასალა (ტაბ.11-13).

9. ბერიძე ვ. ადრეფეოდალური ხანის ქართული ხელოვნება //საქართველოს ისტორიის საკითხები.ტ.II.-თბ.,1973.-გვ.620-623. -  ძეგლის ქანდაკებების დახასიათება.

10. ბოგვერაძე ა. ძიებანის საუკუნის საქართველოს ისტორიიდან //საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე: ისტორიის...სერია.-N4.-გვ.159-177. --  ტაძართან დაკავშირებული სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვა, ძეგლის დათარიღება.

11. ბოლნისის სიონი //ნაკაშიძე ლ. საქართველოს საქმიანი და გამოჩენილი ადამიანები.-თბ.,2003.-გვ.129. -  მოკლე ცნობები ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

12. ბოლნისის სიონი //ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია.ტ.II.-თბ.,1977.-გვ.454. -  ბოლნისის სიონის ხუროთმოძღვრება, მხატვრული გაფორმების დეტალები და წარწერები.

13. გვერდწითელი რ. ბოლნისის სიონი //ძეგლის მეგობარი.-1968.-N15.-გვ.59-62. -  ბოლნისის სიონში ჩატარებული სარემონტო-სარესტავრაციო სამუშაოების ანგარიში. ტექსტს ერთვის ძეგლის გეგმა.

14. დავრიშაშვილი ი. ქართული ხუროთმოძღვრება //გუშაგი.-1989.-N18.-გვ.65. -  სიონის მოკლე აღწერილობა.

15. დეკანოსიძე ლ. ბოლნისის სიონი //ჯვარი ვაზისა.-1989.-N2.-გვ.94-96. -  ტაძრის ხუროთმოძღვრების, მხატვრული გაფორმების დეტალებისა და საამშენებლო წარწერების განხილვა.

16. დოლიძე ვ. ბოლნისის სიონი.-თბ.,1961. -  ძეგლის ხუროთმოძღვრება, მხატვრული ფორმები და წარწერების მიმოხილვა.

17. ზაქარაია პ. ბოლნისები და წუღრუღაშენი.-თბ.,1953.-გვ.74. -  ბოლნისის სიონის დახასიათება.

18. ზედლმაირი ჰ. V-VI საუკუნეების ქართული ეკლესიები და PREMIER SUYLE ROMAN //ძეგლის მეგობარი.-1973.-N31-32.-გვ.78-79. -  ზედლმაირის ნაშრომის პირველი ნაწილის განხილვა, რომელიც ეხება ბოლნისის სიონის ხუროთმოძღვრულ სტილს.

19. კაკაბაძე ს. ბოლნისის ტაძრის წარწერების შესახებ //მნათობი.-1985.-N5.-გვ.145-154.  -  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში ს. კაკაბაძის მიერ წაკითხული მოხსენება.

20. ბოლნისის ტაძრის წარწერების ინტერპრეტაციის საკითხები //კეკელიძე კ. ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან.ტ.VI.-თბ.,1960.-გვ.418-420. -  ბოლნისის ტაძრის წარწერებთან დაკავშირებული ისტორიული გადმოცემებისა და მეცნიერეული თეორიების კრიტიკული მიმოხილვა.

21. ლომოური ნ. და სხვა. ბოლნისის სიონის საკითხისათვის //საქართველოს მეცნიერებათა აკდემიის მაცნე: ისტორიის ...სერია.-1984.-N3.-გვ.115-141. -  ძეგლის დათარიღების შესახებ გამოქვეყნებული ს. კაკაბაძისა და ბ. მჭედლიშვილის სტატიების კრიტიკული განხილვა.

22. ლომოური ნ. კვლავ ბოლნისის სიონის დათარიღების საკითხისათვის //საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე: ისტორიის...სერია.-1986.-N3.-გვ.156-167. -  პასუხი ბოლნისის სიონის დათარიღების შესახებ გამოქვეყნებული ა.ბოგვერაძის წერილზე "ძიებანი V საუკუნის საქართველოს ისტორიიდან".

23. ლორთქიფანიძე მ. ქართლი V საუკუნის მეორე ნახევარში.-თბ.,1979.-გვ.62-65. -  ძეგლის მშენებლობასა და წარაწერებთან დაკავშირებით სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოთქმულ მოსაზრებათა მიმოხილვა.

24. მალაღურაძე ჯ. საქართველოს ხუროთმოძღვრების ისტორიის მოკლე ცნობები.-თბ.,1989.-გვ.-26. -  მოკლე ცნობები ბოლნისის სამნავიანი ბაზილიკური ეკლესიის (478-493 წწ.) შესახებ.

25. მღებრიშვილი ძ. ბოლნისის სიონი //დროშა.-1985.-N9.-გვ.20. -  ცნობები ბოლნისის სიონის სამნავიანი ბაზილიკის ხუროთმოძღვრების, რელიეფური ჩუქურთმებისა და წარწერების შესახებ.

26. მარსაგიშვილი გ. ბოლნისის სიონი //მეცნიერება და ტექნიკა.-1981.-N10.-გვ.39-43. -  ძეგლთან დაკავშირებული სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვა, ხუროთმოძღვრების, რელიეფებისა და წარწერების განხილვა.

27. მარსაგიშვილი გ. ბოლნისის სიონი.-თბ.,1984. -  ძეგლის ისტორია, ხუროთმოძღვრება, სკულპტურული და ორნამენტული სამკაულები, დამწერლობის უძველესი ნიმუშები.

28. მაჭავარიანი ე. ბოლნისის სიონის საამშენებლო წარწერა.-თბ.,1965. -  ტაძრის წარწერების შინაარსობლივი და სტრუქტურული ანალიზი.

29. მუსხელიშვილი ლ. ბოლნისი //ენიმკის მოამბე.III.-1938.-გვ.311-376. -  ტაძრის დათარიღების შესახებ.

30. მჭედლიშვილი ბ. ბოლნისის სიონის დათარიღებისათვის //საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე: ისტორიის...სერია.-1984.-N3.-გვ.100-114. -   ბოლნისის სიონის აგების თარიღის საკითხი ძველი ქართული საისტორიო წყაროებში.

31. პატარიძე რ. ბოლნისის ტაძრის საამშენებლო წარწერები //მნათობი.-1984.-N1.-გვ.140-159. -  ძეგლის წარწერების დათარიღება, სტილისტური ანალიზი.

32. საყვარელიძე თ. ბოლნისის სიონი.-თბ.,1983. ტექსტს ერთვის ილუსტრაციები. -  ტაძრის მხატვრულ-ხუროთმოძღვრული დახასიათება.

33. სილოგავა ვ. ბოლნისის უძველესი ქართული წარწერები.-თბ.,1994. -  წარწერების შესახებ არსებული სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვა; შინაარსობრივ-ქრონოლოგიური კლასიფიკაცია, პალეოგრაფიული და ენობრივი ანალიზი. ტექსტს დართული აქვს მდიდარი საილუსტრაციო მასალა.

34. შანიძე ა. ბოლნისის წარწერები //ნობათი.-1975.-N1.-გვ.28-31. -  ტაძარზე შემორჩენილი სამი უძველესი წარწერის ანალიზი.

35. ბოლნისის სიონი //ჩუბინაშვილი გ. ქართული ხელოვნების ისტორია.ტ.I.-ტფ.,1936.-გვ.32-50. -  ბოლნისის სიონის ხუროთმოძღვრული ფორმები და მხატვრული მორთულობა - ვრცელი მიმოხილვა. ტექსტს ახლავს საილუსტრაციო მასალა (სურ.12-31).

36. ჩხენკელი თ. ბოლნური ჯვარი //ფრესკა.-1977.-N9.-გვ.22-23. -  ბოლნისის სიონის ჯვარი -განხილვა.

37. ბოლნისის სიონი //ციციშვილი ირ. ქართული არქიტექტურის ისტორია.-თბ.,1955.-გვ.39-40; 41-42. -  ძეგლის ხუროთმოძღვრული ფორმებისა და დეკორატიული მორთულობის ანალიზი. ტექსტს ახლავს საილუსტრაციო მასალა (ტაბ.IX, ნახ.1-10; ტაბ.X; სურ.1).

38. ბოლნისის სიონი //საქართველოს სასულიერო საგანძური.წიგნი.I.-თბ.,2005.-გვ.18-22. -  ტაძრის მდებარეობა, ხუროთმოძღვრული დახასიათება, წარწერების მოკლე აღწერილობა. მოხსენიებულნი არიან: ი.რევიშვილი, მ.მაჭუტაძე; იოვანე ბოლნელი. ტექსტი ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ერთვის ძეგლის ფოტოები.

39. ციციშვილი ირ. ქართული ხელოვნების ისტორია.-თბ.,1995.-გვ.53-54. -  ბოლნისის სიონის ხუროთმოძღვრება, შიდა სივრცე, ინტერიერის მორთულობა-განხილვა. ტექსტს ახლავს საილუსტრაციო მასალა.

40. ბოლნისის სიონი ; ქვაჯვრის ფრაგმენტი //ქართული წარწერების კორპუსი.I.:აღმოსავლეთ და სამხრეთ საქართველო (V-X სს.).-თბ.,1980.-გვ.63-70; გვ.73-88; გვ.118; გვ.151-154. რეზ. რუს. ენაზე . -  ტაძრის მოკლე აღწერილობა, V და X საუკუნეების წარწერების ვრცელი აღწერილობა და პალეოგრაფიულ-ენობრივი განხილვა. მოხსენიებულია ლ.მუსხელიშვილ, გ.ჩუბინაშვილი. მოცემულია საილუსტრაციო მასალა (ტაბ.1-13; 98,99).

41. ბოლნისის სიონის დავით [ბოლნელი] ეპისკოპოსის წარწერა //ჯავახიშვილი ივ. ქართული დამწერლობათმცოდნეობა ანუ პალეოგრაფია.-თბ.,1949.-გვ.163-166. -  ტაძრის წარწერების პალეოგრაფიულ-სტილისტური ანალიზი და მათი დათარიღების საკითხები.

42. ბოლნისის წარწერები //დანელია კ. სარჯველაძე ზ. ქართული პალეოგრაფია.-თბ.,1997.-გვ.7-20. -  ბოლნისის სიონის აგების თარიღის დადგენა. დავით ეპისკოპოსის,  აზარუხტის წარწერების სწორად წაკითხვისათვის.

43. გოგიაშვილი თ. ცნობარი ძეგლთა შესწავლისათვის. ბოლნისის სიონი //ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში.-1975.-N3.-გვ.54. - მოკლე ცნობები ტაძრის შესახებ.

44. ბოგვერაძე ა. ბოლნისის სიონის საამშენებლო წარწერის დათარიღებისათვის //საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები.VII.-თბ.,1999.-გვ.79-103. -  წარწერების პალეოგრაფიულ-სტრუქტურული ანალიზი.

45. მუსხელიშვილი ლ. ბოლნისი //ენიმკის მოამბე.III.-გვ.311-376. -  ტაძრის აღწერლობა, აგების თარიღი.

46. იმნაიშვილი დუმილით მეტყველი ძეგლი //ლიტერატურული საქართველო.-1963.-13 დეკემბერი. - ტაძარში შემონახული ხანმეტი ტექსტის შესახებ.

47. ბერძენიშვილი დ. "ხევი ბოლნისისა" //დმანისი.IV.-თბ.,2003.-გვ.203-205. - ბოლნისის სიონის ისტორია,ძეგლის შესახებ ისტორიულ წყაროებში არსებული ცნობები, ხუროთმოძღვრულ-მხატვრული ანალიზი, წარწერების მიმოხილვა.

48. ბარდაველიძე ნ. ...და ბოლნისის სიონი და... //გაზ. "სამშობლო".-1989.-მარტი.-N6.-გვ.1.

49. ბიწაძე დ. ბოლნისის სიონის ზარები //გაზ. "კომუნისტი".-1989.-25 მარტი.-გვ.4.

50. ბოლნისის სიონი //ჟ."მუზა".-1996.-N1.-გვ.8. -  ძეგლის მოკლე ისტორია.

51. გვინჩიძე გ. ბოლნისის სიონი 1500 წლისაა //გაზ. "ლიტერატურული საქართველო".-1997.-20-27 ივნ.-გვ.14.  -  ძეგლის აგების თარიღის დადგენა რესტავრაციის დროს აღმოჩენილი სამშენებლო წარწერის მიხედვით.

52. გოგოჭური ც. ბოლნისის სიონი "ავადაა"... //გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტი".-1988.-26 ნოემბ.-გვ.2. -  ტაძრის მოვლა-პატრონობის თაობაზე.

53. იმნაიშვილი ი. ბოლნისის სიონი //გაზ. "თბილისის უნივერსიტეტი".-1963.-13 დეკემბერი.

54. იმნაიშვილი ი. დუმილით მეტყველი ძეგლი //გაზ. "გამარჯვების დროშა"(ბოლნისი).-1963.-19 დეკემბერი //გაზ. "ლიტერატურული საქართველო".-1963.-13 დეკ.-გვ.4.

55. მირზაშვილი თ. ბოლნისის სიონის აღმშენებლის სახელი და აგების დრო ჯერაც მედროვე ისტორიკოსთა ხელშია //გაზ. "დრონი".-1999.-23 თებ.-გვ.8.

56. მუშკუდიანი თ. ბოლნისის სიონი //გაზ. "განმარჯვების დროშა".-1966.-14 ივლისი.

57. მუშკუდიანი თ. ცხოველ არს ტაძარი ღვთისა და ერისა! //გაზ."ლიტერატურული საქართველო".-1989.-10 მარტი.-გვ.13.

58. ჯაში პ. ბოლნისის სიონი //გაზ. "სამშობლო".-1979.-იანვ.-გვ.5.