topmenu

 

ახატანის ეკლესიები

ახატანი - დუშეთის რაიონი

 

ახატანის მე-19 საუკუნის ეკლესია (სასაფლაოსთან)

ახატანის იოანე ნათლისმცემლის სახ. ეკლესია და მცირე  ეკლესია