topmenu

 

ქვათახევი - მის შესახებ სტატიები

<უკან დაბრუნება

ქვათახევი (კასპის რ-ნი), ბიბლიოგრაფია:

1. ბერიძე ვ. ქვათახევი // თბ., 1960. - XII-XIII საუკუნეების ძეგლის - ქვათახევის გუმბათოვანი ტაძრის არქიტექტურა.

2. ქვაბთახევის გაბრწყინება. ქვათახევი //საქართველოს სულიერი საგანძური. წ.I.- თბ.,2005.-გვ.260-263. - სამონასტრო კომპლექსის (მთავარი ტაძარი, სატრაპეზო, კოშკი და სენაკები) ისტორია, მდებარეობა, შედარება ბეთანიის მონასტერთან, შიდა სივრცისა და მორთულობის აღწერილობა. მოხსენიებულნი არიან: იოანე თარხან-მოურავი (XIX ს.), არქიმანდრიტი ტარასი ალექსი-მესხიშვილი (XIX ს), ფილიპე ბარათაშვილი (XVI ს.), იოანე ავალიშვილი (XVI-XVII სს.), იონა ხელაშვილი (XIX ს.). ტექსტი ქართულ და ონგლ. ენებზე. დართული აქვს ძეგლის ფოტოები.

3. XII საუკუნის ბოლოსა და XIII საუკუნის პირველი მესამედის ხუროთმოძღვრება: ქვათახევი //ზაქარაია პ. ქართული ხუროთმოძღვრება XI-XVIII სს.- თბ., 1990.- გვ.72-88. - ძეგლის აღწერილობა, არქიტექტურულ-მხატვრული დახასიათება. ტექსტს ახლავს საილუსტრაციო მასალა (სურ.19-22; ტაბ.XXIV-XXIX).

4. სამთავისისა და გორის ეპარქია: ქვათახევის ღვთისმშობლის მიძინების მონასტერი: მამათა //გუნია ირ. საქართველოს მონასტრები: ენციკლოპედიური ცნობარი.-თბ.,2005.-გვ.107-108. - ძეგლის მოკლე ისტორია, საგანმანათლებლო ცენტრის განვითარება, სამონასტრო ცხოვრების აღდგენა. მოხსენიებულნი არიან: ათანასე თარხნიშვილი (XIX ს.), არქიმანდროტი ტარასი ალექსი-მესხიშვილი (XIX ს.), იოანე თარხან-მოურავი (XIX ს.) ნიკოლოზ ჩხეიძე (XVII ს.); საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქი ილია II, არქიტექტორები: გ.სამსონაძე, ი.მგალობლიშვილი; ა.წერეთელი, კ.ჩიქვინიძე. ტექსტს ახლავს საილუსტრაციო მასალა.

5. ტ[არასი] ა[რქიმანდრიტი] მონასტერი ქვათახევის ღვთისმშობლის მიძინებისა //საქართველოს სასულიერო მახარობელი.- 1964.- NIX.- გვ.35-39.  - ძეგლის მდებარეობა, მოკლე აღწერილობა, ისტორია. მოხსენიებულია იოანე თარხან-მოურავი.

6. მატერიალური კულტურის ძეგლები //მაკალათია ს. კავთურას ხეობა.- თბ., 1960.- გვ.29-31. - ქვათახევის მონასტერი (ეკლესია) - მხატვრულ-არქიტექტურული დახასიათება, ძეგლის მოკლე ისტორია.

7. ქვათახევი //ბერიძე ვ. ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება.- თბ., 1974.- გვ.153-154. - XII-XIII საუკუნეებში ნაგები მონასტრის მთავარი ეკლესიის ისტორიის, არქიტექტურისა და მხატვრული მორთულობის შესახებ. ტექსტს დართული აქვს ძეგლის ფოტოები (ტაბ.152-155).

8. ქვათახევის კომპლექსი //საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა. ტ.5.- თბ., 1990.- გვ.199-202. - XII-XIII საუკუნეებში აგებული კომპლექსის ისტორია, მასში შემავალი დომინანტის - ჯვარგუმბათოვანი ეკლესიის ხუროთმოძღვრული ფორმების, ფასადთა და გუმბათის ყელის სემკულობის დეტალების აღწერილობა. დახასიათებულია კომპლექსში შემავალი სხვა საკულტო და საერო ხასიათის ნაგებობანი: გალავანი (სხვადასხვა სიმაღლის რთული რელიეფის გამო), სამრეკლო (აშენებულია 1872 წელს, კონუსურსახურავიანი, გეგმით ხუთწახნაგოვანი), სატრაპეზო (აგებულია გალავნის ჩრდ.-დას. კუთხეში, შემორჩენილია ორი ბუხარი), საცხოვრებელი სენაკები (აგებულია XIX ს.). მოხსენიებულნი არიან: ქვათახევის არქიმანდრიტი ტარასი ალექსი - მესხიშვილი (XIX ს.), იოანე თარხან-მოურავი (ტაძრის შემკეთებელი), რესტავრატორი ვ.ცინცაძე. მოცემულია მდიდარი საილუსტრაციო მასალა.

9. ქვათახევის მონასტერი //მოსულიშვილი ჰ. ქართული ძეგლის სტრუქტურა IV-XIII სს. გუმბათოვანი არქიტექტურა.- თბ., 1983.- გვ.117-120; 143-144. - ძეგლის კომპოზიციური სტრუქტურის ფორმების კანონზომიერებათა შესახებ. მოცემულია ქვათახევის მონასტრის გეგმის, შიდა სივრცისა და გარე მოცულობის სქემატური გამოსახულებები (ანაზომები რ.მეფისაშვილის, ვ.ცინცაძისა და ნ.სევეროვისა).

10. ქვთახევის მონასტერი //იოსელიანი პლ. დიდი მოურავი. გიორგი სააკაძის ცხოვრება.-თბ., 1973.- გვ.89-112. - ტაძრის ხუროთმოძღვრულ-მხატვრული დახასიათება; ძეგლთან დაკავშირებული თქმულებები; მოცემულია სიძველეთა ნუსხა.

11. ქვათახევი //ნაკაშიძე ლ. საქართველოს საქმიანი და გამოჩენილი ადამიანები.- თბ., 2003.- გვ.60.

 

 

 

ბმულები ინტერნეტ სივრცეში:

http://www.sg-sakdari.ge/qvataxevi.php

http://chitucio.blogspot.com/2005_12_01_archive.html

http://burusi.wordpress.com/2010/02/23/kvatakhevi/

http://ka.wikipedia.org/wiki/ქვათახევი

http://dzeglebi1.blogspot.com/2009/06/blog-post_05.html

http://www.nplg.gov.ge/publishers/monument/index.php?do=view&id=474

http://www.dzeglebi.ge/dzeglebi/qvataxevi.html

http://www.milera.clan.su/news/1-0-13