topmenu
მთავარი
ეპარქიები
ეკლესია-მონასტრები
ციხე-ქალაქები
უძველესი საქართველო
ექსპონატები
მითები და ლეგენდები
საქართველოს მეფეები
მემატიანე
ტრადიციები და სიმბოლიკა
ქართველები
ენა და დამწერლობა
პროზა და პოეზია
სიმღერები, საგალობლები
სიახლეები, აღმოჩენები
საინტერესო სტატიები
ბმულები, ბიბლიოგრაფია
ქართული იარაღი
რუკები და მარშრუტები
ბუნება
ფორუმი
ჩვენს შესახებ
rukebi
ეკლესია - მონასტრები
ეკლესია - მონასტრები
ეკლესია - მონასტრები
ეკლესია - მონასტრები

 

ჯრუჭის მონასტერი - მის შესახებ სტატიები
There are no translations available.

<უკან დაბრუნება

ფოტოების ავტორი გივი ჩიღვინაძე

ჯრუჭის მონასტერი (საჩხერის რ-ნი), ბიბლიოგრაფია:

1. ასანიძე ა. ჯრუჭის მონასტერი // გაზ."ჭიათურის მაღაროელი". - 1968 (24 მაისი). - ზემო იმერეთის კულტურის აყვავების პერიოდის ძეგლის - ჯრუჭის მონასტრის ისტორიული მიმოხილვა.

2. ბოჭორიძე გ. იმერეთის ისტორიული ძეგლები. - თბ., 1995. - გვ.221-238. - ჯრუჭის სამონასტრო კომპლექსში შემავალი გუმბათიანი ეკლესიის ვრცელი ხუროთმოძღვრულ - მხატვრული მიმოხილვა და სიძველეთა აღწერილობა, აგების თარიღი. მოხსენიებულნი არიან: ვახუშტი ბატონიშვილი, მიტროპოლიტი სვიმონ აბაშიძე, კახა ერისთავი. ტექსტს ერთვის ფოტო (სურ.42).

3. სივსივაძე ნ. ძეგლები ჩივიან //ლიტერატურული საქართველო. - 1967. - 23 ივნისი. - შუასაუკუნეების ძეგლის - ჯრუჭის მონასტრის დაცვის საკითხის გამო.

4. ჯრუჭის მონასტერი //ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია. ტ.XI. - თბ., 1987. - გვ.577. - XI საუკუნის ძეგლის მოკლე ხუროთმოძღვრული დახასიათება.

5. დასავლეთი საქართველო: ჯრუჭის ეკლესია //ბერიძე ვ. XI-XVIII საუკუნეების ქართული საეკლესიო ხუროთმძღვრება. - თბ., 1994. -გვ.207-208. - ძეგლის მოკლე ხუროთმოძღვრული აღწერილობა. ტექსტს ერთვის ფოტომასალა (ტაბ.307-311).

6. ჭიათურის ეპარქია: ჯრუჭის წმ.გიორგის მონასტერი: მამათა //გუნია ირ. საქართველოს მონასტრები: ენციკლოპედიური ცნობარი. - თბ., 2005. - გვ.153-154. - IX-X სს.-ში დაარსებული მონასტრის მოკლე ისტორია, კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობა, არსებული მდგომარეობა - ზოგადი მიმოხილვა. მოხსენიებულნი არიან: ბერი ლუკა (ფალავანდიშვილი), მიტროპოლიტი აბრაამი(გარმელია), ბერი მაქსიმე(ქავთარაძე). ტექსტს ახლავს მონასტრის ფოტო.

7. ჯრუჭი //ქართული ლაპიდარული წარწერების კორპუსი. II: დასავლეთ საქართველოს წარწერები. ნაკვ.I (IX-XIII სს.). - თბ., 1980. - გვ.129-130; გვ.139; გვ.155-157. - წმ.გიორგის სახ. ეკლესიის წარწერების პალეოგრაფიული აღწერილობა. მოცემულია საილუსტრაციო მასალა (სურ.120, 129, 141, 142).

8. მაჭარაშვილი ტ. ჯრუჭის მონასტერი. - თბ., 2008. - 42გვ. - მონასტრის მდებარეობა, სახელწოდების ეტიმოლოგია, აგების სავარაუდო თარიღი, მონასტრის შესახებ არსებული ისტორიული წყაროების მიმოხილვა, ვრცელი ხუროთმოძღვრული აღწერილობა, წარწერათა სტილისტური ანალიზი, ძეგლის მდგომარეობა 1991 წლის მიწისძვრის შემდეგ. მოცემულია გ.ბოჭორიძის მიერ ჯრუჭის მონასტერში ნანახი წიგნებისა და ხელნაწერების ნუსხა.

9. საქართველოს სტიქიით დაზარალებული ძეგლები (1991 წლის 29 აპრილისა და 15 ივნისის მიწისძვრის შედეგად): ჯრუჭი. - თბ., 1991. - გვ.72. ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე. - მოკლე ცნობა XI საუკუნით დათარიღებული ჯრუჭის სამონასტრო კომპლექსის შესახებ. მოცემულია ძეგლის ფოტოებინ სტიქიამდე და სტიქიის შემდეგ.

10. ნიქაბაძე თ. ჯრუჭს მიხედვა ჭირდება //გაზ. "კომუნისტი". - 1981 (4 ოქტ.). - გვ.4.

11. სივსივაძე ბ. და სხვ. კიდევ ერთხელ ჯრუჭის მონასტრის შესახებ // საქართველოს რესპუბლიკა. - 1991 (29 მაისი). - გვ.3. - სამონასტრო კონმპლექსის სარესტავრაციო სამუშაოების დაფინანსებაზე.

12. სივსივაძე ნ. რამაც ააშენა, მანვე დაამშვენა // გაზ. "ახალგაზრდა კომუნისტი". - 1982 (20 მქრტი). - გვ.4. - ძეგლის მოვლა-პატრონობის თაობაზე.

13. სივსივასძე ნ. ჯრუჭის მონასტერი // ახალგაზრდა ჟურნალისტი. - 1966 (17 თებ.).

14. ქიქავა თ. ჯრუჭის მონასტერი // გაზ. "ახალგაზრდა ივერიელი". - 1990 (19 ივნ.). - გვ.1.

15. ცარციძე ი. ჯრუჭის მონასტრის წარსულიდან //გაზ. "ოქტომბრის გზით" (საჩხერე). - 1959 (27 აგვ.).

16. წერეთელი ი. ჯრუჭის მონასტერი //მწყემსი. - 1886. - N28. - გვ.4-6. - მონატრის მდებარეობა, დაარსების ისტორია, სიძველეთა აღწერილობა.

17. ხუსკივაძე თეოფ. საისტორიო და საარხეოლოგიო აღწერა ყვირილის ხეობისა //გაზ. "ივერია". - 1889 (9 აგვ.). - N168. - გვ.2-3; N170. - გვ.2-3; N171. - გვ.3; N172.-გვ.3.

18. თაყაიშვილი ექვ. ჯრუჭის მონასტერი და მისი სიძველეები. - თბ. - 2010. - 231გვ. - მონოგრაფია.

19. ჯრუჭის მონასტერი //შუბითიძე ვ. ქართული ციხესიმაგრეები და ეკლესია-მონასტრები. - თბ., 2012. - გვ.181. ტექსტი ქართ. და ინგლ. ენებზე.

20. მ.ქებულაძე - ჯრუჭის მონასტრის არქიტექტურულ ნაგებობათა ისტორიისათვის //

21. გ.ჩიღვინაძე - ჯრუჭის მონასტრის ისტორიისთვის, ჟურნ. "ისტორიანი": ისტორიულ-შემეცნებითი ჟურნალი. - თბილისი, 2012. - თებერვალი. - N2 (14). - გვ.57-61.

22. გ.ჩიღვინაძე - დავით მიტროპოლიტი, ჟურნ. "ART ხომლი": საზოგადოებრივ - კულტურული ჟურნალი. - თბილისი, 2013. მარტი. - N3. - გვ.28-32

 

 

ინტერნეტ რესურსები:

21. http://www.ambioni.ge/jruwis-wmida-giorgis-saxxelobis-eklesia